Select language: en pl

    Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński Doktorem Honoris Causa

    hc220 maja 2011 roku prof. Henryk Skarżyński otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

    Serdecznie gratulujemy!

    hc