Select language: en pl

  Biuletyn Informacyjny RGIB, czerwiec 2011

  biuletyn_rgib2011.1W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego:
  - 60 lat badań, wdrożeń i rozwoju - jubileusz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
  - Inżynierowie na wagę złota,
  - 60 lat w służbie ochrony roślin - jubileusz Instytutu Ochrony Roślin - PIB,
  - 85 lat w służbie polskiego i światowego lotnictwa - jubileusz Instytutu Lotnictwa,
  - Polski grafen odmieni światową technikę,
  - 60. urodziny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB,
  - ARCHIMEDES 2011 - XIV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii,
  - Jubileusz 25-lecia Instytutu Ochrony Środowiska - PIB,
  - „Instytuty badawcze wczoraj i dziś”,
  - Nagrody Premiera dla wybitnych naukowców.