Select language: en pl

    GMES Space Component - New information on GMES Space Component Best Practice ITTs

    Szanowni Państwo,
    w związku z tym iż uzyskaliśmy możliwość dostępu do kontraktów na budowę komponentów satelitarnych dla Programu GMES w ramach 7 PR przesyłamy Państwu kolejną informacje otrzymana z Komisji Europejskiej o ogłoszonych przetargach. Informacje na ten temat dostępne są również na stronie internetowej.