Select language: en pl

  Komisja Europejska ogłosiła 6 nowych konkursów 7. Programu Ramowego w obszarze Energia

  1. FP7-ENERGY-2012-1-1STAGE
  Termin składania wniosków  25.10.2011
  Dokładne informacje oraz dokumentacja konkursowa.

  2. FP7-ENERGY-2012-1-2STAGE
  Termin składania wniosków  25.10.2011
  Dokładne informacje oraz dokumentacja konkursowa.

  3. FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012
  Termin składania wniosków  1.12.2011
  Dokładne informacje oraz dokumentacja konkursowa.

  4. FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
  Termin składania wniosków  1.12.2011
  Dokładne informacje oraz dokumentacja konkursowa.

  5. FP7-ERANET-2012-RTD
  Termin składania wniosków  - 28.02. 2012
  Dokładne informacje oraz dokumentacja konkursowa.

  6. FP7-ENERGY-2012-2
  Termin składania wniosków – 8.03.2012
  Dokładne informacje oraz dokumentacja konkursowa.

  Dodatkowo Komisja Europejska uruchomiła specjalną stronę dedykowaną obszarowi Energia, na której można znaleźć przegląd wszystkich obecnie otwartych konkursów powiązanych z energią.

  Materiały z Dnia Informacyjnego, w tym prezentacje multimedialne, dotyczącego obszaru Energia - do pobrania.