Select language: en pl

    Spotkania brokerskie poświęcone projektom transportu wodnego

    W dniach 7-8 września 2011 w Londynie odbędą się spotkania brokerskie poświęcone projektom transportu wodnego w aktualnie otwartym, piątym konkursie obszaru "Transport i Aeronautyka". W trakcie spotkań możliwe będzie zaprezentowanie pomysłów na projekty oraz profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w konkursie. Szczegółowe informacje.