Select language: en pl

    Spotkania brokerskie w Salonikach, 12 października 2011

    Poświęcone będą wszystkim aspektom aktualnego konkursu, w tym lotnictwu. W planie spotkania przewidziane są m.in. prezentacje pomysłów na projekty oraz bezpośrednie spotkania pomiędzy partnerami zainteresowanymi podjęciem współpracy w ramach projektów. Więcej informacji.