Select language: en pl

    Materiały ze spotkań brokerskich

    Materiały ze spotkań brokerskich piątego konkursu "Transport", które odbywały się w Brukseli (18-19.07) w ramach oficjalnych Dni Informacyjnych organizowanych przez Komisję Europejską. W trakcie dwóch dni uczestnicy przedstawili 45 prezentacji profili i pomysłów na projekty w obszarze lotnictwa oraz 63 prezentacje w obszarze transportu powierzchniowego. Dostępne na stronie.