Select language: en pl

  Pierwszy Konwent Innowacji

  W dniach 5-6 grudnia 2011 odbędzie się w Brukseli pierwszy Konwent Innowacji organizowany przez Komisję Europejską.

  Spodziewanych jest ponad 1200 uczestników związanych z tematyką innowacji. Będzie to okazja do zaprezentowania innowacyjnych osiągnięć badawczych na arenie międzynarodowej, nawiązania kontaktów i poszerzenia współpracy międzynarodowej.

  Wśród zaproszonych gości znajdują się dyrektorzy generalni, władze uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, naukowcy oraz delegacje banków i funduszy venture capital.

  W ramach Konwentu odbędzie się wystawa, podczas której beneficjenci programów Komisji Europejskiej: 7. Programu Ramowego oraz Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) będą mogli zaprezentować wyniki swoich innowacyjnych badań i zaprezentować działalność swoich instytucji na arenie międzynarodowej.

  Instytucje zainteresowane przygotowaniem stoiska podczas Konwentu Innowacji mogą zgłaszać swoje wnioski do 31 sierpnia 2011 r.