Select language: en pl

    GMES Space Component - New information on GMES Space Component Best Practice ITTs

    Informujemy o możliwości dostępu do kontraktów na budowę komponentów satelitarnych dla Programu GMES w ramach 7 PR. Informacja z Komisji Europejskiej  o ogłoszonych przetargach. Więcej informacji.