Select language: en pl

    Space Situation Awareness (SSA), Seminarium 29 września 2011, Warszawa

    Z racji strategicznego znaczenia europejskiego systemu SSA, potrzeby zapewnienia optymalnego wykorzystywania istniejących zasobów i infrastruktury SSA w interesie wszystkich krajów członkowskich oraz całej Unii oraz konieczności opracowania odpowiedniej polityki danych Polska, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, organizuje specjalne seminarium poświęcone zagadnieniom SSA.

    Wydarzenie to ma  na celu umożliwienie reprezentantom UE, ESA oraz państw członkowskich wymiany poglądów odnośnie postępów dotychczasowych prac oraz dalszego kierunku działań w tym obszarze.
    Infrastruktura kosmiczna jest infrastrukturą krytyczną, która ma wpływ na bezpieczeństwo i dobrobyt obywateli. Musi być ona chroniona przed zagrożeniami stwarzanymi przez  śmieci kosmiczne czy promieniowanie słoneczne. Należy rozwijać istniejący potencjał ochronny państw członkowskich, tak aby powstał niezawodny europejski system informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej (SSA – Space Situational Awareness system)”.