Select language: en pl

  Wykaz organizatorów badań biegłości akredytowanych w oparciu o wytyczne ILAC-G13:08/2007

  PT 001 »

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
  Jednostka ds. Porównań Mędzylaboratoryjnych
  ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa


  PT 004 »

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Ośrodek Badań Biegłości
  ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze

  Razem aktywnych akredytacji: 2