Select language: en pl

    List przewodniczącego RGIB do prof. Andrzeja Jajszczyka, Dyrektora NCN

    12 marca 2012 r.

    Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszek Rafalski wystosował do prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Narodowego Centrum Nauki list w którym wnioskuje o wyłączenie z kryteriów oceny konkursu HARMONIA części zapisów. Szczegóły oraz kopia listu w załączniku.

    Załącznik: List przewodniczącego RGIB