Select language: en pl

  KPK: spotkanie dot. możliwości wymiany międzysektorowej personelu w ramach współpracy nauki z przemysłem

  Spotkanie odbędzie się w Instytucie Maszyn Matematycznych w Sali 208 na II piętrze przy ulicy Krzywickiego 34 w Warszawie, 6 września 2012 r. Spotkanie dedykowane jest przede wszystkim dla przedstawicieli  małych i średnich przedsiębiorstw, ale również reprezentantów jednostek  naukowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami.

  Podczas 3 godzinnego spotkania (10:30-13:30) chcemy przedstawić Państwu ostatnie konkursy 7. Programu Ramowego jak również  nawiązać do nowego programu ramowego Horizon 2020, który będzie  ogłoszony 1 stycznia 2014 r.

  Zaprezentowane zostaną możliwości wymiany międzysektorowej  personelu w ramach współpracy nauki z przemysłem, a także omówiony zostanie specjalny program dedykowany MŚP "Badania na rzecz". Nawiążemy również do programu szczegółowego Współpraca, w którym KE  kładzie bardzo duży nacisk na udział MŚP zwłaszcza w takich priorytetach jak: Zdrowie, Żywność, Rolnictwo  i Biotechnologia, Nanomateriały, Energia czy Środowisko.

  Również Słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób mogą szukać nowych  kontaktów i gdzie można zaprezentować swoją firmę. Powiemy o programach unijnych wspierających MŚP.

  Licba miejsc ograniczona do 40 osób.

  Rejestracja jest już otwarta na stronach KPK.