Select language: en pl

  Pismo RGIB w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych

  Rada Główna Instytutów Badawczych w związku ze złożeniem przez część posłów Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, zwróciła się do Pani Marszałek Ewy Kopacz z prośbą o wstrzymanie prac nad tym projektem oraz o wszczęcie dyskusji na ten temat w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań.

  Rada Główna zwróciła się również do Pani Minister Barbary Kudryckiej, Pana Ministra Bartosza Arłukowicza oraz do Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poparcie stanowiska Rady Głównej Instytutów Badawczych w tej sprawie.

  Załączniki:

  Pismo do Marszałek Ewy Kopacz

  Pismo do Minister Barbary Kudryckiej

  Pismo do Ministra Bartosza Arłukowicza

  Pismo do Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży