Select language: en pl

  Oferta wystawiennicza na targach wynalazczości w 2013 roku

  Rada Główna Instytutów Badawczych objęła patronatem polskie pawilony wystawiennicze na międzynarodowych targach BRUSSELS INNOVA 2013, CONCOURS LÉPINE 2013,INPEX® 2013 oraz INST.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wystawienniczą. Szczegóły w załącznikach:

  • 62. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 14 – 16.11.2013, Bruksela,
  • Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LÉPINE, 13.04 - 12.05.2013, Paryż,
  • 26 Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Innowacji INPEX® 2013, 19-21.06.2013,  Pittsburgh,
  • Międzynarodowe Targi Wynalazków i Technologii INST, 26-29.09.2013, Taipei.

  Firma Eurobusiness-Haller zaprasza również na Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT oraz Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii i Wynalazczości INNOVATION TURKIYE.