Select language: en pl

    Prof. Marian Szczerek Wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    W dniu wczorajszym prof. dr hab. inż. Marian Szczerek - przedstawiciel środowiska instytutów badawczych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - został wybrany Wiceprzewodniczącym RGNiSW.
    Prof. Marian Szczerek jest zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu. Na stronie internetowej MNiSW czytamy: http://www.nauka.gov.pl/nauka/rada-nauki/sklad-rady-nauki/prof-marian-szczerek/
    Gratulujemy Panu Profesorowi - Wiceprzewodniczącemu RGNiSW!