Select language: en pl

    Czy dyrektor instytutu badawczego może być zatrudniony na uczelni wyższej jako podstawowym miejscu pracy?

    Prawnik analizuje kwestię podstawowego miejsca pracy oraz dodatkowego zatrudnienia dyrektora instytutu.

    załącznik: Opinia prawna