Select language: en pl

    Wątpliwości dotyczące członka rady naukowej wybranego na dyrektora instytutu rozwiewa prawnik

    Czy z chwilą powołania członka rady naukowej instytutu badawczego do pełnienia obowiązków dyrektora instytutu badawczego wygasa mandat takiej osoby w radzie naukowej i czy w takim przypadku należy uzupełnić skład rady naukowej o nową osobę? Jak będzie wyglądać sytuacja takiej osoby po zakończeniu pełnienia obowiązków dyrektora instytutu przez taką osobę?

    załącznik: Opinia prawna