Select language: en pl

    Konferencja polsko-niemiecka 29.11.2013 Instytut Zachodni Poznań

    Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie organizują konferencję pt. „Niemcy i Polska: partnerstwo dla Europy? Polskie i niemieckie wyobrażenia o roli obu państw w Europie”. Konferencja odbędzie się 29 listopada b.r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu.

    Niemieccy i polscy uczeni zamierzają m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy polskie elity polityczne są gotowe zacieśniać współpracę z Niemcami stającymi się niekwestionowanym przywódcą Unii Europejskiej, a także, czy niemieckie elity polityczne przewidują dla Polski rolę niezbędnego partnera w procesie pogłębiania integracji europejskiej.

    W spotkaniu wezmą udział jako dyskutanci znani badacze i eksperci ds. stosunków polsko-niemieckich i polityki zagranicznej Niemiec, m.in. dr hab. Marek A. Cichocki, dyrektor programowy Centrum Europejskiego w Natolinie, Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations, prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak, dr Kai-Olaf Lang z Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie, prof. dr Gunther Hellmann z Johann-Wolfgang-Goethe-Universität we Frankfurcie nad Menem oraz prof. dr Stefan Garsztecki z Technische Universität w Chemnitz.