Select language: en pl

    XXI Giełda Wynalazków objęta patronatem RGIB

    Informacja o G2014-1

    Rada Główna Instytutów Badawczych objęła patronatem XXI Giełdę Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości w 2013 r., które odbędą się w dniach 11-12 lutego 2014 r. w Centrum Nauki KOPERNIK. W imieniu organizatorów - Eurobusiness-Haller oraz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zapraszamy do udziału w ekspozycji.

    Zaproszenie

    spwir 1