Select language: en pl

    Konkurs STRATEGMED rozstrzygnięty


    W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnięty został konkurs w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. W programie tym - w konsorcjach złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorstw - będzie uczestniczyć 15 instytutów badawczych przy realizacji 25 projektów.