Select language: en pl

  Konferencja „Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989. Bilans, debaty, perspektywy”

  I Zachodni

  Instytut Zachodni w Poznaniu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989. Bilans, debaty, perspektywy”, którą organizuje wraz z Kulturpolitische Gesellschaft e.V. (Bonn) w dniach 11-12 czerwca 2014 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego przy ul. Mostowej 27A w Poznaniu.

  Współorganizatorami konferencji są również: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu, a także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (Warszawa), Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Urząd Miasta Poznania oraz fundacja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu.
  Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania.

  Językiem konferencji będzie język polski i niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym).
   
  Konferencja będzie poświęcona ważnym zagadnieniom procesu przemian w sferze kultury i polityki kulturalnej w Polsce i Niemczech po przełomie 1989 r., a także współczesnym wyzwaniom polityki kulturalnej w obu krajach, jak również istotnym problemom polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej. Udział przedstawicieli świata nauki, decydentów, ludzi kultury i praktyków pozwoli na dokonanie bilansu dotychczasowych osiągnięć na tym polu, umożliwi wymianę doświadczeń i owocną dyskusję na temat przyszłych zadań i celów w zakresie omawianej problematyki.  

  Załączniki:
  Link do rejestracji
  Link do programu konferencji
  Link do programu konferencji w języku niemieckim
  Link do strony www instytutu