Select language: en pl

  Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących

  Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących

  AC 001 »
  Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  Jednostka Certyfikująca Wyroby - Ośrodek Jakości
  ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa    

  AC 002 »
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Ośrodek Certyfikacji
  ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa    

  AC 004 »
  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
  Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach,
  Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów
  ul. Chorzowska 50A; 44-100 Gliwice    

  AC 006 »
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
  Jednostka Certyfikująca Wyroby
  ul. Rakowiecka 32; 02-532 Warszawa 

  AC 007 »

  Instytut Metali Nieżelaznych
  Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu,

  Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - Zakład Certyfikacji

  ul. Forteczna 12; 61-362 Poznań    

  AC 008 »

  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Zakład Certyfikacji, ul. Marywilska 42B; 03-042 Warszawa    

  AC 010 »
  Instytut Nafty i Gazu
  Biuro Certyfikacji
  ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków    

  AC 011 »
  Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
  Zakład Certyfikacji
  ul. Wrocławska 37A; 30-011 Kraków    

  AC 015 »
  Instytut Transportu Samochodowego
  Pracownia Certyfikacji Wyrobów
  ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa    

  AC 016 »
  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
  Centrum Certyfikacji Opakowań
  ul. Konstancińska 11; 02-942 Warszawa    

  AC 017 »
  Instytut Włókiennictwa
  Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT
  ul. Gdańska 118; 90-520 Łódź    

  AC 018 »
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
  ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa    

  AC 020 »
  Instytut Techniki Budowlanej
  Zakład Certyfikacji
  ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa    

  AC 021 »
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Jednostka Certyfikująca Wyroby
  ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa    

  AC 022 »
  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
  Ośrodek Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego
  ul. Obornicka 108; 50-961 Wrocław    

  AC 023 »

  Instytut Techniki Górniczej KOMAG
  Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca
  , ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice  

  AC 027 »
  Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  Ośrodek Certyfikacji
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7; 05-220 Zielonka    

  AC 029 »
  Instytut Spawalnictwa
  Ośrodek Certyfikacji
  ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice    

  AC 030 »
  Instytut Odlewnictwa
  Biuro Certyfikacji i Normalizacji
  ul. Zakopiańska 73; 30-418 Kraków  

  AC 038 »
  Główny Instytut Górnictwa
  Jednostka Certyfikująca
  Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice    

  AC 041 »
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Zakład Certyfikacji
  ul. Duchnicka 3; 00-796 Warszawa    

  AC 044 »
  Instytut Technologii Elektronowej
  Biuro Certyfikacji  PREDOM-OBR
  ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa    

  AC 052 »
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Dział Certyfikacji Wyrobów
  ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa    

  AC 053 »

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  Centrum Badań i Certyfikacji

  ul. Leopolda 31; 40-189 Katowice    

  AC 054 »
  Instytut Spawalnictwa
  Ośrodek Certyfikacji
  ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice    

  AC 055 »
  Instytut Przemysłu Skórzanego
  Ośrodek Certyfikacji
  ul. Zgierska 73; 91-462 Łódź   

  AC 058 »
  Instytut Spawalnictwa
  Ośrodek Certyfikacji
  ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice    

  AC 060 »
  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
  Oddział Certyfikacji Wyrobów
  Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa    

  AC 062 »
  Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych
  ul. M. Curii-Skłodowskiej 19/27; 90-570 Łódź    

  AC 063 »
  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego
  Jednostka Certyfikująca
  ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka    

  AC 065 »
  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
  Biuro Certyfikacji
  Al. W. Korfantego 193; 40-157 Katowice    

  AC 069 »
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
  ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa    

  AC 071 »
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu
  ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa    

  AC 072 »
  Instytut Techniki Budowlanej
  Zakład Certyfikacji
  ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa    

  AC 074 »
  Instytut Sportu
  Zespół Certyfikacji
  ul. Trylogii 2/16; 01-981 Warszawa    

  AC 076 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej Zakład Kotłów i Urządzeń Grzewczych
  Zespół ds. Certyfikacji
  ul. Dostawcza 1; 93-231 Łódź    

  AC 077 »
  Instytut Transportu Samochodowego
  Pracownia Certyfikacji Osób
  ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa    

  AC 079 »
  Instytut Tele- i Radiotechniczny
  Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
  ul. Długa 44/50; 00-241 Warszawa    

  AC 083 »
  Główny Instytut Górnictwa
  Jednostka Certyfikująca
  Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice    

  AC 086 »

  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji
  ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków  

  AC 092 »
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Ośrodek Certyfikacji
  ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa    

  AC 098 »
  Instytut Technologii Drewna
  Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego
  ul. Winiarska 1; 60-654 Poznań    

  AC 116 »
  Instytut Nafty i Gazu
  Biuro Certyfikacji
  ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków    

  AC 117 »
  Instytut Energetyki Instytut Badawczy
  Zespół ds. Certyfikacji
  ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

  AC 128 »
  Instytut Kolejnictwa
  Ośrodek Jakości i Certyfikacji
  ul. Józefa Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa    

  AC 134 »
  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-OBR"
  Biuro Certyfikacji PREDOM-OBR
  ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa
   
  AC 138 »
  Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  Jednostka Certyfikująca Wyroby - Ośrodek Jakości
  ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa    

  AC 145 »
  Główny Instytut Górnictwa
  Jednostka Certyfikująca
  Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice    
   
  AC 165 »
  Instytut Techniki Górniczej KOMAG
  Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca
  ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice 
   
  AC 168 »    
  Instytut Elektrotechniki
  Instytut Elektrotechniki, Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych
  ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

  Razem aktywnych akredytacji: 50