Select language: en pl

  Rada Główna Instytutów Badawczych VII Kadencja

   

  L.p. Nazwisko i imię NazwaIB
  1

  rafalski

  RAFALSKI Leszek Przewodniczący Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa
  2

  dkoradecka

  KORADECKA Danuta Wiceprzewodnicząca Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB - Warszawa
  3

  smieszek

  ŚMIESZEK Zbigniew Wiceprzewodniczący Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice
  4

  pilarczyk

  PILARCZYK Jan Wiceprzewodniczący Instytut Spawalnictwa - Gliwice
  5

  daszkiewicz

  DASZKIEWICZ Marek Sekretarz Instytut Optyki Stosowanej - Warszawa
  6 achmatowicz ACHMATOWICZ Selim Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych - Warszawa
  7

  chmielewski

  CHMIELEWSKI Andrzej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - Warszawa
  8

  czajkowski

  CZAJKOWSKI Roman Instytut Maszyn Matematycznych - Warszawa
  9

  szczerek

  GAJL Olaf Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI - Warszawa
  10

  goralczyk

  GÓRALCZYK Stefan Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Warszawa
  11

  gromek

  GROMEK Józef Instytut Tele- i Radiotechniczny - Warszawa
  12

  gworek

  GWOREK Barbara Instytut Ochrony Środowiska - PIB - Warszawa
  13

  kaczanowski

  KACZANOWSKI Stanisław Przemysłowy Instytut Automatyki
  i Pomiarów PIAP - Warszawa
  14

  katcki

  KĄTCKI Jerzy Instytut Technologii Elektronowej - Warszawa
  15

  mamenas

  MAMENAS Jolanta Instytut Włókiennictwa - Łódź
  16

  menes

  MENES Józef Instytut Chemii Przemysłowej - Warszawa
  17

  mozenski

  MOŻEŃSKI Cezary Instytut Nawozów Sztucznych - Puławy
  18

  nakonieczny

  NAKONIECZNY  Aleksander Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Warszawa
  19

  paduch

  PADUCH Józef Instytut Metalurgii Żelaza - Gliwice
  20

  pawlowski

  PAWŁOWSKI Tadeusz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych - Poznań
  21

  rutkowska-sak

  RUTKOWSKA - SAK Lidia Instytut Reumatologii - Warszawa
  22

  sobczak

  SOBCZAK Jerzy Instytut Odlewnictwa - Kraków
  23

  strykowski

  STRYKOWSKI Władysław Instytut Technologii Drewna - Poznań
  24

  sciazko

  ŚCIĄŻKO Marek Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze
  25

  tkaczyk

  TKACZYK Stanisław Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań - Warszawa
  26

  traczyk

  TRACZYK Stanisław Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa
  27

  wachowicz

  WACHOWICZ Jan Główny Instytut Górnictwa - Katowice
  28

  wilczynski

  WILCZYŃSKI Wiesław Instytut Elektrotechniki - Warszawa
  29

  wisniewska-weinert

  WIŚNIEWSKA–WEINERT Hanna Instytut Obróbki Plastycznej - Poznań
  30

  wisniowski

  WIŚNIOWSKI Witold Instytut Lotnictwa - Warszawa
  31

  wyrzykowska

  WYRZYKOWSKA Urszula Instytut Przemysłu Organicznego - Warszawa