Select language: en pl

  Medale dla instytutów badawczych na Targach „Brussles Innova 2014”

  15 listopada br. zakończyły się 63. Światowe Targi „BRUSSELS INNOVA 2014” poświęcone  transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Patronat Honorowy nad polskim pawilonem wystawienniczym objęły Ministerstwo Gospodarki oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. Organizację udziału polskim wystawcom zapewniła firma Eurobusiness-Haller z Katowic, oficjalny  przedstawiciel Targów INNOVA na Polskę.

  W tegorocznej edycji targi zgromadziły rozwiązania z 14 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Mołdawii, Malezji, Maroka, Malty, Polski, Rosji, Rumunii, Tajwanu, Tajlandii, Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 96 wynalazków.


  NAGRODZONE INSTYTUTY BADAWCZE PROMOWANE PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER
   

  ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM

  Instytut Chemii Przemysłowej

  Nagroda CONTEST BRUSSELS EUREKA

  Nowy poli(tlenek etylenu) o wysokiej udarności, otrzymywany z surowca odnawialnego

  Nowość procesu polega na zastosowaniu specjalnych  reaktywnych modyfikatorów, takich jak np. kauczukopodobnych kopolimerów etylenu lub funkcjonalizowanej nanokrzemionki. Otrzymany polimer charakteryzuje się dużą wytrzymałością i sztywnością, znakomitymi właściwościami termicznymi i stabilnością wymiarów, dobrą odpornością chemiczną i właściwościami barierowymi. Dodatkową korzyścią jest poprawa przetwarzalności materiału. Przykładowe zastosowania obejmują sektory: motoryzacyjny, elektryczny i elektroniczny, materiałów technicznych i opakowaniowych (np. folii do kontaktu z żywnością).

  Nagroda Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w kategorii najlepszy wynalazek targów

  Mazowiecki Klaster Peptydowy we współpracy z:

   - Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,

   - Instytutem Genetyki iHodowli Zwierząt PAN,

   - Instytutem Homeostazy Sp.  z o.o.

   - Instytututem Chemii Przemysłowej

  Suplement diety w prewencji chorób neurodegeneracyjnych

  Wynalazek jest sposobem zastosowania krótkich peptydów jako suplementów diety do prewencji choroby Alzheimera.

  Przemysłowy Instytut Motoryzacji

  Cobrabid

  System ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych

  System umożliwia monitorowanie „online” jakości paliw płynnych, magazynowanych w zbiornikach znajdujących się w różnych lokalizacjach. Zasada działania systemu polega na pomiarze zmian
  w widmie transmisyjnym, odpowiadających postępującemu procesowi  starzenia się paliw.
  Główny element systemu stanowią sondy pomiarowe umieszczone bezpośrednio w zbiorniku magazynowym.

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

  Układ do optycznego wykrywania wad powierzchniowych, zwłaszcza szyny kolejowej

  Zastosowanie wynalazku zapewni precyzyjne znajdywanie i ocenę wielkości uszkodzeń powierzchni szyn kolejowych (trakcyjnych) po zainstalowaniu na standardowym pojeździe trakcyjnym, takim jak lokomotywa lub wagon, poruszającym się z prędkością podróżną bez konieczności wstrzymywania ruchu kolejowego i pracochłonnego lokalizowania miejsc tych uszkodzeń.

  Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  Małogabarytowe urządzenie odpylające

  Urządzenie ma zastosowanie w  miejscach gdzie występuje stężenie pyłów (np. kopalnie węgla kamiennego, młyny, cementownie, obróbka drewna.). Pozwoli na ograniczenie zapylenia nawet o ponad 90%. Poprawi, warunki pracy zatrudnionych pracowników poprzez eliminację pyłów, jak również może zapobiec wybuchowi tych pyłów (np. pyłu węglowego).Wynalazek jest już wykorzystany w przemyśle.

  Instytut Technologii Drewna

  Środki do ochrony drewna przed grzybami i algami oraz sposoby ochrony drewna przed grzybami i algami przy użyciu tych środków

  Wynalazek pozwala na  doskonałe zabezpieczenie drewna i materiałów lignocelulozowych  przed  deprecjacją oraz korozją mikrobiologiczną. Proekologiczny, biodegradowalny preparat wg wynalazku ( zielona chemia) ma szeroki rynek potencjalnych zastosowań  (w drzewnictwie, w przemyśle włókienniczym, chemicznym, materiałów budowlanych, meblarstwie). Wpłynie na ograniczenie stosowania szkodliwych związków chemicznymi, m. in. arsenu , chromu, fluoru czy chlorowanych fenoli.  Produkt jest gotowy do wdrożenia.

  Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

  Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych

  Przedmiotem wynalazku jest spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych super twardych, zwłaszcza diamentowych, przeznaczonych do szlifowania materiałów kompozytowych o zróżnicowanej twardości, w tym z węglików spiekanych zawierających ziarna regularnego azotku boru lub diamentu o różnej granulacji ziarna. Narzędzie charakteryzuje się bardzo dobrą dokładnością wymiarowo-kształtową w procesie szlifowania, wydłużoną trwałością i minimalnym zużyciem objętościowym.

  Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

  Kamizelka o właściwościach termoregulacyjnych z materiałami przemiany fazowej

  Kamizelka o właściwościach termoregulacyjnych pozwala na ograniczenie dyskomfortu cieplnego pracowników różnych sektorów gospodarki, a w szczególności przeznaczona jest dla osób pracujących w warunkach obciążenia cieplnego wynikającego ze stosowania barierowych kombinezonów ochronnych (np. służby ratownictwa chemicznego), jak również dla osób pracujących w warunkach środowiska gorącego oraz przy ciężkiej pracy fizycznej (np. w przemyśle metalurgicznym).

  Instytut Lotnictwa

  Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej

  Dzięki rozwiązaniom, wprowadzonym w procesie otrzymywania 98%+ HTP, produkt, jak również technologia jego uzyskiwania znajdzie zastosowanie w przemyśle kosmicznym jako materiał pędny do rakiet nośnych i sztucznych satelitów. Wynalazek w trakcie wdrożenia; rozpoczęto próbną serię produkcyjną.

  Instytut Odlewnictwa

  Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania mediów wysokoporowatych (gazarów struktur typu „lotus”)

  Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania materiałów o ukierunkowanej porowatości zbudowano ze szczelnej komory ciśnieniowej wykonanej w kształcie rury bez szwu, z zewnętrznym płaszczem chłodzącym.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

  Iskrobezpieczny kompleksowy system do monitorowania i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej X-MAN

  System umożliwia monitorowanie parametrów ściany w sposób ciągły (np. w kopalni węgla kamiennego, kopalni soli – w technologii „longwall”) w trakcie wydobycia, jak również w okresach przestoju, co umożliwia, poprzez korelację odpowiednich parametrów, ocenę bezpieczeństwa prac w jej rejonie.

  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

  Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne

  W maszynie zastosowano specjalnej konstrukcji podbieracz, dostosowany do rodzaju zbieranego materiału w sadach i w winnicach. Ponadto w maszynie zastosowano specjalnej konstrukcji układ jezdny, co pozwala na zmniejszenie nacisków na podłoże oraz na pracę maszyny w międzyrzędziach o małych szerokościach.

  Instytut Włókiennictwa

  Tkanina  barierowa chroniąca przed działaniem pól elektromagnetycznych

  Wynalazek jest gotowy do wykorzystania w zakładach włókienniczych posiadających standardowe wyposażenie do produkcji tkanin. Tkanina tego typu może mieć szerokie zastosowanie do ochrony przed działaniem pola elektromagnetycznego (PEM) w postaci: lekkich ekranów do elewacji budynków oraz zasłon, firanek wewnątrz pomieszczeń, jak również wszelkiego rodzaju pokrowców na sprzęt elektroniczny.

  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

   Kask  bezpieczeństwa

  Zmniejsza ryzyko samookaleczenia osób zatrzymanych (urazy głowy  i twarzy).  Zwiększa bezpieczeństwo funkcjonariuszy służb nadzorujących zatrzymanych, chroniąc ich przed uderzeniem głową, ugryzieniem, opluciem ze strony osób zatrzymanych. Posiada wkład higieniczny chroniący przed zabrudzeniem płynami ustrojowymi.

  ZŁOTY MEDAL

  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych/ Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

  Masa ceramiczno-węglowa do wytwarzania  filtrów piankowych

  Przedmiotem wynalazku jest masa ceramiczno-węglowa na filtry piankowe stosowane
  w odlewniach do oczyszczania ciekłego metalu z wtrąceń powodujących wady odlewów.
  W opracowanej masie wykorzystano jako dodatek węgiel spiekający o właściwościach koksotwórczych oraz spoiwo węglowe o wysokich walorach ekologicznych.

  Instytut Metali Nieżelaznych

  Bezkadmowe materiały stykowe

  Przedmiotem wynalazku są ekologiczne, bezkadmowe materiały stykowe na osnowie srebra
  z udziałem ZnO oraz dodatku modyfikującego przeznaczone do łączników elektrycznych nisko
  i średnionapięciowych, styczników, przekaźników i wyłączników elektrycznych, zapewniający wysoką przewodność elektryczną, wysoką odpornością na erozję łukową i zmianę rezystancji zestykowej w czasie pracy łączeniowej.

  Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

  Tworzywo polimerowe o obniżonej palności i sposób wytwarzania tworzywa polimerowego
  o obniżonej palności

  Modyfikacja tworzyw antypirenem w postaci piór należy do najtańszych metod uniepalniania PE i PP dotychczas nie stosowanych. Stanowić to może jedno z najcenniejszych rozwiązań wykorzystania odpadów keratyny ze względu na eliminację z użytkowania polichlorowcowych związków organicznych, zaliczanych do substancji szczególnie niebezpiecznych dla człowieka i środowiska.

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej

  CarNiTermoFluid - Nowa metoda obróbki cieplno-chemicznej w złożu aktywnym chemicznie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

  To całkowicie innowacyjne podejście do zagadnienia obróbki cieplno-chemicznej stopów metali żelaznych, łączące zalety metody skrzynkowej i atmosferowo-fluidalnej. Wysokim właściwościom mechanicznym obrobionych części towarzyszy ich wysoka odporność korozyjna, szczególnie istotna w przypadku np. form pracujących w agresywnych chemicznie ośrodkach podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych takich jak polichlorek winylu PCW, kiedy części narażone są na działanie chloru.

  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB

  Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne – PZK

  Wytworzone oprogramowanie wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa powszechnego na wszystkich poziomach zarządzania, ratowanych i ratowników, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich,
  a także stanowić będzie wsparcie dla Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

  Instytut Nowych Syntez Chemicznych/Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

  Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu

  Jego zastosowanie w przemyśle pozwoli na poszerzenie port folio produktów przemysłu sodowego
  o wysokojakościowe preparaty do zastosowań farmaceutycznych np. do hemodializy. Produkt ma szeroki rynek z uwagi na zwiększające się systematycznie zapotrzebowanie farmacji na preparaty do  dializy wynikające  zarówno z wydłużenia życia jak też z nasilania się chorób cywilizacyjnych  społeczeństwa. Wynalazek po badaniach półprzemysłowych, gotowy do wykorzystania.

  Główny Instytut Górnictwa

  Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej

  Opracowany Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów pozwala na zdalne prowadzenie inspekcji obudowy szybowej, kolorową rejestrację obrazu całego obwodu obudowy szybu, a także ocenę głębokości ubytków obudowy za pomocą wbudowanych odległościomierzy laserowych.

  Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR

  Sposób ograniczenia pylenia pryzm, hałd czy zwałowisk odkrywkowych zakładów górniczych
  i przeróbczych

  Sposób ograniczenia pylenia pryzm, hałd czy zwałowisk odkrywkowych zakładów górniczych
  i przeróbczych albo zabezpieczania przed zanieczyszczeniem składowanych  w pryzmach produktów sypkich znamienny tym, że pryzmę, hałdę albo zwałowisko pokrywa się, mocowaną do podłoża kołkami, matą włóknową, którą to matę włóknową przed ułożeniem na pryzmie, hałdzie bądź zwałowisku pokrywa się zawiesiną środka klejącego oraz mieszanką nasienną roślin wiechlinowatych, dzwonkowych lub astrowatych, a także korzystnie mieszanką nawozową.

  SREBRNY MEDAL

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

  Układ do diagnozowania zwłaszcza łożysk tocznych wału głównego lotniczego silnika turboodrzutowego

  Urządzenie może być umieszczony w dowolnym miejscu wokół lub wewnątrz kabiny samolotu z dala od miejsc niebezpiecznych, ognia, dymu, wibracji i pozwala na bezpieczne półautomatyczne diagnozowanie pracy silnika podczas jego pracy.

  Instytut Technologii Drewna

  Sposób zabezpieczania powierzchni drewna przed działaniem światła oraz środek do realizacji tego sposobu

  Korzyścią wynalazku jest  uzyskanie wyrobów drzewnych (drewno lite, forniry, obłogi) oraz wyrobów  lakierowych o zwiększonej odporności na światło. Poprawa odporności dotyczy głównie warunków panujących w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych itp. Potencjalnie, rozwiązanie opisane w wynalazku może znaleźć szerokie zastosowanie np. w przemyśle meblarskim, lakierniczym oraz wyposażeniu  wnętrz. W wyniku wydłużania czasu eksploatacji mebli i wyposażenia wnętrz zmniejszy się zużycie surowców drzewnych lakierowych, stosowanych do produkcji, odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych (mebli).

  Instytut Chemii Przemysłowej

  Oczyszczanie siarczanu amonu utworzonego w procesie wytwarzania kaprolaktamu

  Po wdrożeniu wynalazku zwiększy się obszar zastosowania siarczanu amonu jako nawozu, poprawi ekonomika procesu wytwarzania kaprolaktamu oraz warunki pracy w sekcji krystalizacji siarczanu amonu. Wynalazek jest gotowy do wdrożenia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych “Puławy” S.A.

  Instytut Technologii Drewna

  Sposób zabezpieczania  sklejki przed działaniem grzybów

  Efekt  zabezpieczenia sklejki  przed  deprecjacją oraz korozją mikrobiologiczną uzyskano stosując proekologiczne, biodegradowalne preparaty  stanowiące produkty tzw. zielonej chemii. Technologia umożliwia prowadzenia procesu impregnacji na walcach klejarskich w jednym ciągu produkcyjnym wytwarzania sklejki. Dzięki temu eliminuje się inne uciążliwe metody zabezpieczania forniru.  

  Instytut Chemii Przemysłowej

  Absorbent wolnego formaldehydu w aminoplastach

  Haloizyt modyfikowany mocznikiem jako dodatek do aminoplastów spełnia dwie funkcje – jedną fizycznego absorbenta i drugą absorbenta wolnych monomerów znajdujących się w nadmiarze
  w żywicach mocznikowo-formaldehydowych i uwalniających się w trakcie ich przetwórstwa.

  Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

  Rękawice bazaltowe chroniące przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi

  Bazaltowe rękawice ochronne są przeznaczone do ochrony rąk pracowników narażonych zawodowo na jednoczesne występowanie wielu czynników gorących oraz czynników mechanicznych, tzw. wielozagrożeniowe środowiska pracy. W szczególności są to huty metali oraz szkła, zakłady przemysłu ceramicznego, zakłady metalowe (odlewnie, kuźnie) czy zakłady koksownicze.

  Instytut Włókiennictwa

  Politechnika Śląska

  Kostium z modułami tekstronicznymi do akwizycji ruchu

  Przedmiotem wynalazku jest jedno lub wieloczęściowy kostium z modułami tekstronicznymi. Kostium jest połączeniem materiału włókienniczego z elementami elektronicznymi i stanowi integralne rozwiązanie do akwizycji ruchu. Dane przekazywane są do specjalnych programów komputerowych, umożliwiając wizualizację, klasyfikację i parametryzację ruchu. System pomiarowy zasilany jest poprzez elementy konduktywne taśmy, ze źródła umieszczonego w kieszeni kostiumu. Kostium może być stosowany w terapiach medycznych, treningach sportowych, zawodowych, grach komputerowych itp.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

  Autonomiczny Zespół Rejestrująco – Pomiarowy  AZRP

  Zadaniem opracowanego AZRP jest długoterminowy pomiar parametrów atmosfery w podziemnych zakładach górniczych, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, z zachowaniem ich nienaruszalności i trwałości. Rozwiązanie nowatorskie w skali światowej.Z uwagi na funkcjonalność
  i zastosowane zabezpieczenia urządzenie to można stosować również w innego rodzaju zakładach, np. w rafineriach, elektrowniach itp.

  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

  Sposób unieszkodliwiania i zagospodarowania niebezpiecznych odpadów z instalacji spalania i mułów po flotacji rud metali nieżelaznych w produkcji kruszywa lekkiego  dla budownictwa

  Wynalazek dotyczy termicznej metody utylizacji odpadów niebezpiecznych która pozwala na wytworzenie kruszywa lekkiego jako zamiennik naturalnej krzemionki. Wrezultacieprocesuotrzymuje się cenny produkt handlowy, do powszechnego stosowania w  budownictwie.  Rozwiązanie jest obecnie przygotowywane do wdrożenia w skali produkcyjnej, które nastąpi w 2015 roku, po zakończeniu budowy specjalnej linii produkcyjnej.

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej

  Ekologiczna instalacja i technologia odzysku oleju i gazu  energetycznego z opon samochodowych i innych odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego w obiegu zamkniętym

  Technologia rozkładu termicznego odpadów organicznych w tym elastomerowych (zwłaszcza opon), polega na tym że proces prowadzi się w ogrzewanym przeponowo reaktorze o poziomej osi obrotu z ruchomym złożem w temperaturze 320-400°C i pod ciśnieniem w zakresie 0÷0,5 bara.

  Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

  Sposób odzyskiwania ołowiu i metali towarzyszących, zwłaszcza cyny z ołowiu surowego

  Wynalazek jest obecnie wykorzystywany w przemyśle, w warunkach instalacji do produkcji stopów ołowiu IMN Oddział w Legnicy. Jego zastosowanie pozwala na odzysk traconej uprzednio cyny, zwiększając efektywność procesu odzysku z odpadów.

  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań

  HYDROMEGA Sp. z o.o .Gdynia

  Modułowy multiplatformowy system przechowywania pojazdów samochodowych w miastach

  Prezentowanym rozwiązaniem jest w pełni zautomatyzowany modułowy, bezobsługowy, wielopoziomowy system parkingowy, wyposażony w centralną windę do przewożenia platform
  z pojazdami, zintegrowany z systemami informacji o wolnych miejscach z kontrolą dostępu
  i płatności.

  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

  Sposób polepszenia własności użytkowych włókienniczych materiałów balistycznych

  Hybrydowy układ balistyczny

  Wynalazek umożliwia polepszenie własności użytkowych włókienniczych materiałów balistycznych
  z polimerów olefinowych i/lub aramidowych, zwłaszcza odporności na wilgoć, promieniowanie UV
  i temperaturę.

  Podkładka antyugięciowa

  Podkładka antyugięciowa absorbująca energię uderzenia pocisku, wykonana jest ze specjalnie ukształtowanego, hybrydowego materiału elastomerowego i  przeznaczona do stosowania
  w ochronach osobistych łącznie z płytami balistycznymi. Specjalne, jednostronne ukształtowanie powierzchni podkładki pozwala na zachowanie wysokiego komfortu termicznego osłon balistycznych.

  Klaster Leczenia Bólu

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

  Instytut Homeostazy Sp.  z o.o.

  Instytut Chemii Przemysłowej

  Przeciwnowotworowe właściwości peptydów powstających w naturalnych przemianach białek układu nerwowego

  Przedmiotem wynalazku jest specjalna mieszanina peptydów białek układu nerwowego. Podstawą odkrycia było założenie, że suplementacja diety odpowiednimi mieszaninami krótkich peptydów może przywrócić stan homeostazy, w tym również aktywność przeciwnowotworową. Wykonane badania
  in vitro otrzymanej mieszaniny peptydowej potwierdzają niszczenie komórek nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego .

   

  spwir 1