Select language: en pl

  Nauki techniczne

  Kryształowa Brukselka 2018 dla PIAP

  Nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii nauka – instytuty badawcze otrzymał Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Statuetkę oraz dyplom odebrał. dr inż. Piotr Szynkarczyk,  prof. nadzw – Dyrektor PIAP podczas uroczystej gali, która odbyła się 6 czerwca br. w Warszawie.

  Więcej…

  Wizyta Dyrektora Agencji Energii Jądrowej OECD w NCBJ

  29 maja br. Narodowe Centrum Badań Jądrowych odwiedził William D. Magwood IV – Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej OECD wraz z towarzysząca mu delegacją. Spotkaniu w NCBJ przewodniczył Andrzej Piotrowski – doradca Ministra Energii, a udział wzięli w nim także prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz gospodarze – kierownictwo NCBJ z Dyrektorem, prof. Krzysztofem Kurkiem na czele.

  Więcej…

  Seminarium Obróbki Plastycznej podczas targów ITM Polska 2018

  Instytut Obróbki Plastycznej zaprasza do udziału w Seminarium Obróbki Plastycznej pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2018 r. w godz. 09.30–14.00 w Poznaniu podczas Targów ITM Polska 2018.

  Więcej…

  „ARCHIMEDES 2018” – innowacje instytutów badawczych docenione

  W dniach 5 – 8 kwietnia br. odbył się XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2018”. Organizatorem wspólnego stoiska polskich wynalazców była Agencja Promocyjna INVENTOR – wyłączny przedstawiciel moskiewskiej wystawy na Polskę.  Patronat nad  ekspozycją objęła Rada Główna Instytutów Badawczych i Fundacja Kobiety Nauki.

  Więcej…

  NCBJ organizatorem Międzynarodowej Konferencji HTR 2018

  O najbezpieczniejszej i najbardziej obiecującej technologii reaktorów jądrowych – HGTR (High Temperature Gas-cooled Reactors) dyskutować będą przedstawiciele świata nauki i przemysłu podczas Międzynarodowej Konferencji HTR 2018, która odbędzie się w październiku br. w Warszawie. Być może już wkrótce wysokotemperaturowe reaktory jądrowe będą wytwarzać w Polsce energię cieplną dla przemysłu, a w dalszej przyszłości wytwarzać wodór.

  Więcej…

  W NCBJ powstanie nowe centrum badawczo-wdrożeniowe

  Już niebawem ponad 17,6 mln zł wsparcia unijnego trafi do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku na utworzenie centrum badawczo-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX. Dnia 26 lutego br. umowę w sprawie finansowania projektu podpisali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Dyrektor NCBJ, prof. Krzysztof Kurek.

  Więcej…

  Współpraca IOd z trzema instytucjami naukowymi

  W dniu 16 lutego 2018 r. w rektoracie AGH podpisano umowę o prolongowaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą, niemieckim Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS, Germany) Instytutem Odlewnictwa oraz Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN.

  Więcej…

  Rekomendacje ws. budowy reaktora jądrowego przyjęte przez Ministerstwo Energii

  Zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych – pracujący pod przewodnictwem prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego Centrum Badań Jądrowych – przedstawił Ministerstwu Energii raport. Zespół przeprowadził szczegółową analizę wykorzystania tego typu reaktorów do pokrycia krajowego zapotrzebowania na ciepło przemysłowe o temperaturze do 700°C. Spośród analizowanych technologii zarekomendował, jako optymalne, reaktory chłodzone helem (High Temperature Gas-cooled Reactors – HTGR).

  Więcej…

  Centrum Akceleratorowe IChTJ najszerzej wykorzystywaną polską infrastrukturą badawczą przez jednostki z całego świata

  W roku 2010 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,  za zgodą rządu RP, został mianowany na Collaborating Centre Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W wyniku  modernizacji Centrum, m.in. zakończeniu budowy nowego akceleratora liniowego nominacja ta po wnikliwej ocenie komisji eksperckiej MAEA została przedłużona na lata 2016-2020.

  Więcej…

  Jubileusz 65-lecia Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

  23 listopada 2017 r.w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” miały miejsce uroczyste obchody 65-lecia istnienia ICSO „Blachownia”. Uroczystą akademię uświetniło swoją obecnością blisko 100 osób, a gratulacjom i życzeniom dalszych, owocnych lat działalności Instytutu, nie było końca.

  Więcej…

  100 gigabitów na sekundę z Hamburga do Świerka

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało umowę ramową o współpracy ze spółką European XFEL GmbH będącą właścicielem ulokowanego w Hamburgu europejskiego lasera na swobodnych elektronach. Umowa ustala warunki i ramy prawne udziału NCBJ w eksploatacji i badaniach prowadzonych z wykorzystaniem tego najpotężniejszego na świecie urządzenia do badania materii, układów chemicznych i biologicznych przy pomocy ultrakrótkich impulsów rentgenowskich.

  Więcej…

  Laboratorium Jądrowych Technik Diagnostycznych IChTJ koordynatorem projektu regionalnego IAEA

  Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) powierzyła Instytutowi Chemii i Techniki Jądrowej, na lata 2018-2021, koordynację projektu regionalnego RER1020 Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems.

  Więcej…

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wyróżniony nagrodą „Laur Innowacyjności”

  14 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej Gali podsumowano siódmą edycję Konkursu FSNT-NOT „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

  Więcej…

  Nagroda Grand Prix Międzynarodowych Targów w Norymberdze dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT

   

  W dniach 2 – 5 listopada 2017 r. odbyły się 69. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 840 wynalazków z 31 krajów całego świata.

  Więcej…

  IFPiLM laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie został laureatem prestiżowej Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 w kategorii szkolnictwo wyższe i nauka.

  Więcej…

  Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICDMP w IFPiLM

  W dniach 22-23 września 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Naukowego Międzynarodowego Centrum Badania Gęstej Namagnesowanej Plazmy (International Centre for Dense Magnetised Plasmas - ICDMP). Wzięli w nim udział naukowcy z 13 krajów (Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Francja, Indie, Malezja, Niemcy, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Ukraina, Włochy oraz Polska), nominowani przez odpowiednie organizacje rządowe.

  Więcej…

  Sukces IChTJ na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017

  W dniach 9 – 11 października 2017 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się 11 edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017”. Jest to jedno z największych wydarzeń w Polsce promujące wynalazczość i innowacje. Wystawa corocznie organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

  Więcej…

  Międzynarodowa konferencja PLASMA-2017

  W dniach 18-22 września br. w salach Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja PLASMA-2017 International Conference on Research and Applications of Plasmas zorganizowana przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

  Więcej…

  Uczestnictwo IChTJ w Jubileuszowej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie

  W dniu 29 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) pt. Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie i środowisku naturalnym, zorganizowana przez Zarząd Główny i Prezesów Oddziałów PTBR z okazji 50-lecia istnienia Towarzystwa oraz 150 rocznicy urodzin jego patronki. Eleganckie sale Pałacu Staszica gościły ponad 100 naukowców oraz nestorów nauki: chemików, biologów, fizyków, lekarzy.

  Więcej…

  IChTJ organizatorem Letniej Szkoły w ramach projektu ARIES

  W dniach 19-23 czerwca br. w Warszawie, w ramach projektu ARIES, współfinansowanego w ramach programu Horyzont 2020, odbyła się Letnia Szkoła Advanced application of electron beam accelerators zorganizowana przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

  Więcej…

  Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Laboratorium Badań Chemicznych ICiMB

  W dniu 26 czerwca 2017 r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych. W uroczystości wziął udział  Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi.

  Więcej…

  Więcej artykułów…