Select language: en pl

  Nauki techniczne

  Prof. Krzysztof Kurek z NCBJ w polskiej delegacji na Nuclear Security Summit

  Od 31 marca do 1 kwietnia br. w Waszyngtonie odbywał się Nuclear Security Summit. To największe na świecie wydarzenie, dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, zgromadziło przywódców z 50 państw z całego świata. W składzie polskiej delegacji, której przewodniczył Andrzej Duda Prezydent RP, był prof. Krzysztof Kurek – dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

  Więcej…

  Prezydent RP Andrzej Duda w NCBJ

  8 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył wizytę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Miejscem spotkania była MARIA – jedyny czynny reaktor jądrowy w kraju. Naukowcy przedstawili m.in. efekty zakończonego procesu konwersji paliwa, do czego zobowiązała się Polska w 2004 roku, przystępując do międzynarodowego programu GTRI (Global Threat Reduction Initiative).

  Więcej…

  Konferencja Naukowa IPOEX 2016 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”

  Instytut Przemysłu Organicznego serdecznie zaprasza, do udziału w XIII edycji Konferencji Naukowej IPOEX 2016, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2016 r. w miejscowości Ustroń.

  Więcej…

  Ponad 75,5 mln osób otrzymało już pomoc od MARII

  Reaktor jądrowy MARIA pomógł już ponad 75,5 mln osób. Z napromienianych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) tarcz uranowych uzyskuje się molibden-99. Polska zapewnia blisko 20% światowego zapotrzebowania na ten izotop, niezbędny w medycynie nuklearnej ratującej ludzkie życie.

  Więcej…

  Roboty PIAP GRYF w armii Korei Południowej

  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest dostawcą mobilnych robotów pirotechnicznych do większości rodzajów sił zbrojnych Republiki Korei, tj. marynarki wojennej, sił powietrznych i wojsk lądowych.

  Więcej…

  Coraz bliżej okiełznania fuzji jądrowej

  3 lutego br. w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maksa Plancka w Greifswald uroczyście zainaugurowano nową fazę badań na urządzeniu Wendelstein 7-X (W7-X). W budowę największego na świecie eksperymentalnego reaktora syntezy jądrowej zaangażowani są także Polacy z instytutów badawczych. Naukowcy oczekują, że już w tym roku otrzymają plazmę wodorową, na której prowadzić będą docelowe badania fuzji jądrowej.

  Więcej…

  Nowe supernowoczesne laboratoria ITME

  12 listopada br. w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii.

  Więcej…

  Prezentacja projektu PIBUK

  Dnia 3 listopada 2015 r. w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się seminarium podsumowujące dotychczasowe prace nad projektem Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK), finansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Instytutu oraz zaproszeni goście z administracji państwowej i przedsiębiorstw. Głównymi prelegentami seminarium byli przedstawiciele firmy SAS, która dostarczyła oprogramowanie dla platformy.

  Więcej…

  Złoty medal w Taipei dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

  3 października br. zakończyła się 11. edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST 2015 w Taipei. Udział polskich jednostek organizowany był pod honorowym patronatem Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Warszawskiego Biura Handlowego w Taipei.

  Więcej…

  Promieniowanie jonizujące w przetwórstwie materiałów - projekt IChTJ i Uniwersytetu w Palermo

  W ramach projektu „Wspólny innowacyjny program szkolenia/nauczania mający na celu rozwój i transfer wiedzy na temat zastosowania promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów” odbył się pierwszy intensywny kurs w dwóch ośrodkach partnerskich: Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Polsce oraz na Uniwersytecie w Palermo.

  Więcej…

  Nowa technologia produkcji mikrosfer trójtlenku itru doceniona na wystawie IWIS 2015

  Sposób otrzymywania sferycznych ziaren trójtlenku itru zaprezentowany przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej na  9. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2015 zdobył główną nagrodę Grand Prix.

  Więcej…

  Rozprawa doktorska na temat instytutów badawczych

  9 października br. pani Renata Maleda z Instytutu Kolejnictwa obroniła rozprawę doktorską pt. Instytuty badawcze w polityce innowacyjnej Polski w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej. Publiczna obrona doktoratu odbyła się  na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Recenzentem doktoratu był prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB.

  Więcej…

  Rakieta „Bursztyn” z Instytutu Lotnictwa poleci w kosmos

  Rakieta ILR-33 „Bursztyn" jest flagowym projektem realizowanym przez Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa.

  Więcej…

  Odznaka Honorową Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej dla Instytutu Obróbki Plastycznej

  W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński nadał Instytutowi Obróbki Plastycznej w Poznaniu Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

  Więcej…

  6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

  Instytut Lotnictwa serdecznie zaprasza do udziału w 6. Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych, które odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 roku w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Jest to jedyne w Europie spotkanie teoretyków i praktyków zajmujących się marketingiem nauki i badań naukowych.

  Więcej…

  Naukowiec z NCBJ laureatem prestiżowego stypendium

  Doktor Karol Wawrzyniak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych wygrał prestiżowy grant finansowany ze środków Funduszu Badań Naukowych AXA. Zwycięski temat dotyczy prac w zakresie oceny ryzyka niestabilnych stanów systemu elektroenergetycznego oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się zaburzeń prowadzących do blackoutu.

  Więcej…

  Warsztaty IChP i GATEONE - project „Workshop for Successful Innovation”

  15 września br. w Instytucie Chemii Przemysłowej odbyły się warsztaty „Workshop for Successful Innovation” zorganizowane przez Instytut oraz finansowane ze środków UE Gateone-project, którym zarządza firma Blue Morpho ltd. z siedzibą w Paryżu.

  Więcej…

  Nagrody Instytutu odlewnictwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2015

  W dniach 9–12 czerwca 2015 roku Instytut Odlewnictwa po raz kolejny wziął udział w największych w Polsce Targach Innowacje–Technologie–Maszyny 2015 zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

  Więcej…

  Jeszcze nowocześniejszy Świerk

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) uruchomiło szereg inwestycji mających na celu podniesienie potencjału naukowo-technicznego ośrodka w Świerku. Nowe laboratoria i urządzenia powstały m.in. w ramach projektu „4LABy” o wartości blisko 40 mln zł dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. 24 czerwca br. na specjalnej konferencji omówiono wyniki i zaprezentowano efekty przeprowadzonych prac.

  Więcej…

  Złoty Medal MTP targów ITM Polska 2015 – Nauka dla Gospodarki dla Instytutu Obróbki Plastycznej

  Złotym Medalem MTP targów ITM Polska 2015 został nagrodzony przyrząd kuźniczy PKJ2 opracowany przez naukowców z Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

  Więcej…

  Sukces Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na Targach Wynalazczości w Paryżu

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej wystawił dwa wynalazki na 114. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine”.

  Więcej…

  Więcej artykułów…