Select language: en pl

  Nauki techniczne

  W poszukiwaniu zwiększenia efektywności radioterapii

  Dobiegł końca projekt Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych (BioQuaRT). Naukowcy zrzeszeni w organizacji EURAMET EMPR poszukiwali nowych metod metrologicznych pozwalających na optymalizację planowania leczenia nowotworów z zastosowaniem radioterapii.

  Więcej…

  Mobilna technologia PlatMat

  Instytut Maszyn Matematycznych opracował innowacyjną, mobilną technologię PlatMat (http://platmat.imm.org.pl)wspomagającą nauczanie matematyki uczniów z dysfunkcją wzroku zarówno na lekcjach w klasie jak i   przez Internet. PlatMat powstała w ramach  badawczego projektu współfinansowanego przez PFRON.

  Więcej…

  Wykaz nagród i wyróżnień 2014 - Instytut Odlewnictwa

   

  Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wszystkich krajowych i zagranicznych nagród oraz wyróżnień uzyskanych przez Instytut Odlewnictwa w 2014 roku.

  Więcej…

  6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

  Instytut Lotnictwa serdecznie zaprasza do udziału w 6. Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych, które odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 roku w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Jest to jedyne w Europie spotkanie teoretyków i praktyków zajmujących się marketingiem nauki i badań naukowych.

  Więcej…

  Ogólnopolskie Sympozjum Branży Odlewniczej

  Instytut Odlewnictwa w Krakowie zaprasza w dniu 9 kwietnia 2015 roku (czwartek) na Ogólnopolskie Sympozjum Branży Odlewniczej
  Jak skutecznie aplikować o wsparcie finansowe projektów z obszaru współpracy przemysłu z jednostkami naukowymi w latach 2015-2020

  Więcej…

  Polska i Francja zacieśnia współpracę przy rozwijaniu technologii jądrowych

  12 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została podpisana umowa pomiędzy francuskim ośrodkiem badawczym Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a polskimi instytutami badawczymi: Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej(ICHTJ) oraz Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR). Wspólne działania w zakresie rozwijania technologii jądrowych pozwolą na efektywniejszą realizację międzynarodowych projektów, skuteczniejsze pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, jak również rozwijanie kompetencji w poszczególnych krajach.

  Więcej…

  Sukcesy Instytutu EMAG na arenie międzynarodowej

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, wspólnie z SEVITEL Sp. z o.o. oraz EMAG-SERWIS Sp. z o.o., został nagrodzony przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w roku 2014 r. Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się 17 lutego 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas pierwszego dnia XXII Giełdy Wynalazków.

  Więcej…

  Instytut EMAG Solidną Firmą po raz szósty

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG szósty raz został laureatem programu Solidna Firma. Nagrodzony został także Dyrektor Instytutu - dr inż. Piotr Wojtas, któremu Honorowe Wyróżnienie -  Piramidę Solidności przyznano za wybitny wkład w poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz rozwój Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

  Więcej…

  Prof. Zbigniew Śmieszek wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji

  Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek - Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, został wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Nauka i Innowacyjność.

  Więcej…

  IChTJ wyróżniony na jubileuszu służb sanitarnych

  18 grudnia 2014 r. w warszawskim Teatrze Palladium odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 95-lecia służb sanitarnych w Polsce i 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Udział w nich wzięli przedstawiciele świata nauki, administracji państwowej, służb sanitarnych MON i MSW, związków pracodawców oraz byli i obecni pracownicy inspekcji sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.

  Więcej…

  ICHTJ jako jedyny instytut uzyskał projekt w akcji 2 Erasmus+

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jako jedyny instytut, spośród  IB i PAN,  uzyskał projekt w akcji 2 – partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (http://erasmusplus.org.pl). Jest to duży  sukces, gdyż finansowanie uzyskało ok.10 projektów spośród 34 złożonych wniosków.

  Więcej…

  Sto lat „Mario”!

  Przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Komisji Europejskiej, Agencji Dostaw Euratom dyskutowali w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) nad znaczeniem reaktorów badawczych w różnych dziedzinach życia. Ekspercka debata była punktem kulminacyjnym uroczystości z okazji 40-tych urodzin „Marii” - jedynego czynnego reaktora jądrowego w Polsce. Każdy mógł złożyć życzenia Jubilatce.

  Więcej…

  Konferencja Metale Lekkie 2015

  Zapraszamy Państwa do udziału w 14 już konferencji naukowo-technologicznej „Metale Lekkie 2015” organizowanej przez Instytut Metali Nieżelaznych – Oddział Metali Lekkich w Skawinie w dniach 22.04-24.04.2015 w Centrum Konferencyjnym Zamek Królewski w Niepołomicach.

  Więcej…

  Barbórka 2014 w Instytucie EMAG

  Zgodnie z wieloletnią tradycją w Instytucie EMAG obchodzono najważniejsze górnicze święto - Dzień św. Barbary.

  Więcej…

  Instytut EMAG - Laur Innowacyjności dla AZRP

  Instytut EMAG otrzymał "Laur Innowacyjności" w tegorocznej edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne za opracowanie „górniczej czarnej skrzynki”.

  Więcej…

  Mobilne laboratorium NCBJ bada jakość powietrza na drogach Warszawy

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze i Stowarzyszeniem Ekologicznym Światowid. W ramach wspólnych działań naukowcy badają jakość powietrza przy warszawskich węzłach drogowych. Mobilne laboratorium pomiarów środowiskowych stworzone w Świerku wyjeżdża na stołeczne ulice.

  Więcej…

  Nadanie tytułu Honorable Research Fellow prof. Jerzemu J. Sobczakowi, dyrektorowi Instytutu Odlewnictwa

  W dniu 12 listopada 2014 roku prof. Jerzemu J. Sobczakowi przyznano zaszczytny tytuł honorowego pracownika nauki (Honorable Research Fellow). 

  Więcej…

  Posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji w Instytucie Odlewnictwa

  20 listopada 2014 r. w siedzibie Instytutu Odlewnictwa odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji. Rada stanowi gremium opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej regionu.

  Więcej…

  Uroczysta inauguracja działalności Centrum Mikrosystemów i Nanotechnologii MINTE w Instytucie Techniki Elektronowej

  7 listopada w 2014 r. Oddziale Instytutu Technologii Elektronowej w Piasecznie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Centrum Mikrosystemów i Nanotechnologii MINTE.

  Więcej…

  Medale Brussels Innova dla Instytutu EMAG

  Złoty Medal z Wyróżnieniem dla systemu X-MAN i Medal Srebrny dla Autonomicznego Zespołu Rejestrująco-Pomiarowego – to bilans uczestnictwa Instytutu EMAG w tegorocznej edycji Targów Wynalazczości Brussels Innova.

  Więcej…

  Więcej artykułów…