Select language: en pl

  Nauki medyczne

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

  Ubiór chroniący przed zimnem z systemem aktywnej termoregulacji opracowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
  Centralny Instytut Ochrony Pracy jest placówką naukowo-badawczą, która kompleksowo zajmuje się problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe prowadzące do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

  Więcej…

  Prof. Henryk Skarżyński piąty na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w 2010 roku

  Więcej...

  Osobowość Roku 2010 w Ochronie Zdrowia

  osobowosc2010Dyrektor Instytutu Kardiologii - Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło został uhonorowany tytułem osobowości roku 2010 w ochronie zdrowia w organizowanym przez wydawnictwo Termedia konkursie: Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Więcej...