Select language: en pl

  KSIĘGARNIA NAUKOWA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

  „Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk”

  Tytuł: „Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk”
  Autorzy: Praca zbiorowa

  Redakcja naukowa: bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
  ISBN: 978-83-61520-18-4
  Rok wydania: 2015
  Liczba stron: 480
  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy. Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

  Opis:

  „Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk” to piąta publikacja z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem, która powstała w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. Projekt ten finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego realizacja została zaplanowana na lata 2012-2015, zaś wykonawcą jest konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:
  1.    Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
  2.    Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego,
  3.    Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
  4.    Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  5.    Asseco Poland SA.
  Publikacja przedstawia wyniki badań zespołu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego uzyskane podczas realizacji projektu.
  „Publikację rekomenduję osobom, które ze względu na pełnione funkcje zajmują się bezpieczeństwem lub działają na jego rzecz. Wielu liderów i menadżerów znajdzie w tym opracowaniu zarówno praktyczne wskazówki do poszukiwań, jak i rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia mechanizmu bezpieczeństwa lub instytucji działającej na rzecz dobra publicznego w ramach działań dla bezpieczeństwa: ludności, środowiska lub mienia, bezpieczeństwa gminy, powiatu, województwa i kraju”. (z recenzji st. bryg. mgr. inż. Dariusza Marczyńskiego Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności)

  „Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego”

  Tytuł: „Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego”
  Autorzy: Praca zbiorowa

  Redakcja naukowa: dr inż. Grzegorz Abgarowicz
  ISBN: 978-83-61520-30-6
  Rok wydania: 2015
  Liczba stron: 320
  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy. Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

  Opis:

  Zakres, w jakim uda się nam ograniczyć własną niepewność oraz osiągnąć oczekiwany poziom bezpieczeństwa, jest wprost proporcjonalny do pracy, jaką włożymy w proces planowania i przygotowania. Niemniej sam wysiłek nie gwarantuje jeszcze powodzenia realizowanych przedsięwzięć. Czynnikiem decydującym jest wiedza i umiejętności tych, którym przyjdzie zmierzyć się z problemem zarządzania ryzykiem. Czy są to jednak wystarczające predyspozycje, by podjąć trud zmierzenia się z zarządzaniem ryzykiem?

  Albert Einstein zapytany o przyczyny naukowych osiągnięć zwykł mawiać: Gdy przyglądam się sobie i moim metodom rozumowania, dochodzę do wniosku, że wyobraźnia odgrywa w moim życiu większą rolę niż talent do przyswajania wiedzy obiektywnej. W obszarach nauki, które posiłkują się metodami antycypacyjnymi, to wyobraźnia zaczyna odgrywać dziś decydującą rolę. Nauka coraz częściej bazuje na tzw. pamięci przyszłości (memories of the future) – czyli wskazaniu prawdopodobnych zdarzeń i przygotowaniu już dziś różnych przyszłości.

  Szkło i Ceramika 1/2015

  04 2014 min

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do lektury pierwszego zeszytu wydanego w roku jubileuszu 80-lecia „Szkła i Ceramiki”. Pismo przez te lata przeszło wiele przeobrażeń. Powstało w Wołominie jako „Przegląd Szklany”, by przez Piotrków Trybunalski trafić do Warszawy. Od 2013 r. stało się unikalnym czasopismem skierowanym do wszystkich osób poruszających się w obrębie technologii szkła i ceramiki.

  Kiedy poproszono mnie o poprowadzenie SiC, ustaliliśmy, że podstawowym warunkiem trwania dwumiesięcznika musi być jego niezależność merytoryczna, bo to jest jedyny sposób, by dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców i uzyskać tym samym niezależność finansową. Zadanie okazało się nie takie proste. Wzbudzamy coraz większe zainteresowanie, rośnie liczba naszych odbiorców, ale proces ten jest powolny, bo przecież fundamenty muszą być solidne.

  Ten rok to również rok jubileuszowy Związku Ceramików Polskich, który prowadzę od 10 lat. To dzięki założeniom powstałym na polu mojej działalności społecznej mogłem się podjąć zadania przywrócenia środowisku SiC. Przyjaciele i znajomi na mój apel podjęli charytatywną współpracę z dwumiesięcznikiem, wzbogacając go swoimi tekstami, zdjęciami a przede wszystkim – chęcią wspólnego tworzenia.

  Więcej…

  Galwanotechnika metali szlachetnych

  Tytuł: „Galwanotechnika metali szlachetnych”
  Autorzy: Jan Socha, Sławomir Safarzyński
  ISBN: 978-83-921791-7-7
  Rok wydania: 2014
  Liczba stron: 352
  Wydawnictwo: Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Cena: 42 zł

   

  Opis:

  Nowoczesne kompendium wiedzy o nakładaniu powłok metali szlachetnych. W książce omówiono szczegółowo teoretyczne i praktyczne aspekty procesów elektrochemicznego i chemicznego nakładania warstw złota, srebra, rutenu, palladu, rodu, platyny, osmu i irydu.
  Monografia zawiera również podstawowe informacje na temat wymienionych metali, takie jak: dane ogólne, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie, a także rozdziały poświęcone polerowaniu srebra, złota i ich stopów, wstępnemu przygotowaniu metali do srebrzenia i złocenia, odzyskiwaniu metali szlachetnych i oczyszczaniu powierzchni wyrobów z nich wykonanych.
  Książka jest adresowana m.in. do projektantów, technologów i galwanizerów zajmujących się procesami elektrochemii metali szlachetnych.
  Słowa kluczowe: obróbka powierzchniowa metali, elektrochemia techniczna, galwanotechnika, osadzanie powłok z metali szlachetnych.

  Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa

  Tytuł: „Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa”

  Autorzy: Praca zbiorowa

  Redakcja naukowa: bryg. dr inż. Jacek Zboina, dr hab. Bernard Wiśniewski, prof. nadzw.
  ISBN: 978-83-61520-35-1

  Rok wydania: 2014

  Liczba stron: 206

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

  Opis:
  Wybrane problemy bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, a także podstawowe obszary jej wsparcia to główna problematyka poruszana w niniejszej publikacji.

  Ochrona przeciwpożarowa pełni istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa, zabezpiecza instalacje ważne dla obronności i funkcjonowania państwa, majątek oraz obiekty państwowe i prywatne, a także ratuje w sytuacjach zagrożeń, chroniąc obywateli i ich mienie przed skutkami pożarów, katastrof i innych zagrożeń. Dlatego zasadne jest podejmowanie systematycznych działań integrujących poszukiwania badawcze i służących wymianie wiedzy oraz doświadczeń w zakresie problematyki inżynierii ochrony przeciwpożarowej, ze względu na jej znaczące miejscu w systemie bezpieczeństwa państwa.

  Więcej…

  Szkło i Ceramika

  04 2014 min


  Szanowni Państwo,
  Nowy numer „Szkła i Ceramiki” akurat na Święta! ?

  Czas między Świętami i Sylwestrem to chwila wytchnienia idealna na lekturę. W grudniowym numerze zapraszamy m.in. na pokaz ceramicznej mody z kolekcji Macieja Kasperskiego Ceramika noszona. Galaxy, na wystawę zjawiskowych witraży w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i na wycieczkę po szklanym moście Dale’a Chichuly’ego w Tacoma. Prezentujemy także działania na rzecz popularyzacji sztuki wśród młodzieży, w przestrzeni miejskiej oraz sposób na życie, czyli jak z barmana stać się „światowej sławy” zdunem.

  Ponadto prezentujemy fotorelacje z European Glass Festival i otwarcia wyjątkowej wystawy ceramicznej – Różne Oblicza Ceramiki II – w Sierakowie Wlkp. oraz w Końskich. Jeśli po zapoznaniu się z naszymi wrażeniami, zapragną Państwo zwiedzić wystawy, zapraszamy już teraz do Radzynia Podlaskiego (ROC II), a od 31 stycznia 2015 r. do Jeleniej Góry (Animal Planet, EGF).

  Więcej…

  Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku

  Publikacja Bezpieczenstwo na ladzie, morzu i w powietrzuTytuł: „Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku”
  praca pod redakcją bryg. dr inż. Jacka Zboiny
  ISBN: 978-83-61520-02-3
  Rok wydania: 2014
  Liczba stron: 340
  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Do pobrania na stronie Cnbop.pl
  Opis:
  Wybrane problemy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie, morzu i w powietrzu to główne zagadnienia niniejszej publikacji. W obliczu zmieniającego się katalogu zagrożeń uzasadnione wydaje się podejmowanie dyskusji nad zmianą rozumienia pojęcia bezpieczeństwa zmierzającą do przeciwdziałania zagrożeniom i minimalizowania skutków ich wystąpienia. Publikacja jest próbą syntezy zagadnień z różnych dziedzin nauki, a także wiedzy praktycznej z obszaru bezpieczeństwa.
  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenia, ochrona przeciwpożarowa, porty, statki powietrzne, ruch drogowy, wypadki

  Postępowanie podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych poddanych działaniu ognia, ciepła lub wielokrotnym uderzeniom

  Postepowanie podczas zdarzen JopekTytuł: „Postępowanie podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych poddanych działaniu ognia, ciepła lub wielokrotnym uderzeniom”
  Autor: st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek
  ISBN: 978-83-61520-69-6
  Rok wydania: 2013
  Liczba stron: 214
  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Cena: 40,00 zł
  Opis:
  Publikacja prezentuje najistotniejsze zagadnienia  dotyczące zagrożeń występujących podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych, zasad postępowania służb ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ich prowadzenia. Treści obejmują większość możliwych do wystąpienia przypadków zdarzeń z butlami acetylenowymi, charakterystykę zagrożeń, dysponowanie sił, rozpoznanie, zasady postępowania ratowniczego, zasady bezpieczeństwa.
  Słowa kluczowe: butle acetylenowe, zagrożenia, ratownictwo, bezpieczeństwo

  Przewodnik po terminologii: toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka

  przew po terminologiiPrzewodnik po terminologii: toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka
  red. Jan K. Ludwicki, Katarzyna Góralczyk, Grażyna Kostka, Jan K. Ludwicki, Paweł Struciński

  Cena rynkowa: 50,00zł
  2013 , wydanie I
  207 str., okładka twarda
  ISBN: 978-83-89379-78-8

  Autorzy haseł są pracownikami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, a także członkami różnych grup roboczych Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, OECD, Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, Zespołu ds. Oceny Ryzyka powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organizacji krajowych i międzynarodowych mających wpływ na politykę i strategię w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, bezpieczeństwa żywności, wody i środowiskowych zagrożeń zdrowia.

  Hasła i ich definicje zostały opracowane na podstawie wielu źródeł, szczególne znaczenie autorzy przypisali terminom pojawiającym się w prawodawstwie Unii Europejskiej, dokumentach OECD i FAO/WHO oraz oficjalnych dokumentach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Struktura Przewodnika została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić wygodne korzystanie przez jak najszerszą grupę użytkowników. Uwzględnia ona terminy polskie, wykaz skrótów polskich i angielskich, wykaz najważniejszych materiałów źródłowych.

  Więcej…

  Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

  Projektowaniekonstr.zbetonu Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2
  Autor: Grzegorz Woźniak, Piotr Turkowski
  Nazwa serii: Projektowanie według Eurokodów

  W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej elementów monolitycznych i prefabrykowanych, podane w Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 oraz w dziewięciu zharmonizowanych normach wyrobów z betonu, w tym me todędanych tabelarycznych, metodę izotermy 500°C oraz metodę strefową . Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Więcej…

  Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013

  Spis Treści:
  Wstęp
  Wprowadzenie: Środkowoeuropejskie sposoby radzenia sobie ze spuścizną totalitarną
  Dieter Bingen – Die Totalitarismen „bewältigen“–aber wie? Erinnern und Verstehen
  Krzysztof Ruchniewicz – Polsko-niemiecki bagaż przeszłości

  Od Machtübernahme do końca niemieckiej historii na Śląsku
  Joanna Nowosielska-Sobel – Między Brücknerem a Moltke. Dolnoślązacy wobec nazizmu
  Ryszard Kaczmarek – Czy istniała specyfika górnośląska postaw wobec polityki hitlerowskiej na Górnym Śląsku?
  Józef Szymeczek – Między Monachium a Poczdamem. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego w latach 1938–1945

  Razem w obozie: polskie, czeskie i niemieckie doświadczenia z komunizmem
  Adam Dziurok – Wyzwolenie/przyłączenie/zdobycie Górnego Śląska i jego konsekwencje dla mieszkańców
  Zdeněk Jirásek – Každodennost v komunistickém Československu
  Mateusz Hartwich – „Wypędzeni” w NRD – między polityką historyczną a pamięcią indywidualną. Studium przypadku

  Więcej…

  Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948

  Autor: Piotr Pałys

  Streszczenie/opis książki:
  Praca składa się z sześciu rozdziałów, a jej tematem jest stosunek poszczególnych państw słowiańskich do tak zwanej kwestii łużyckiej w okresie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Klęska III Rzeszy skutkującą między innymi czasową likwidacją państwowości niemieckiej wywołała wśród części Serbołużyczan nadzieje na ziszczenie się marzeń o emancypacji spod wielowiekowej niemieckiej kurateli. Całość historycznego obszaru Łużyc została obsadzona przez wojska radzieckie i polskie. Ich wschodnia część znalazła się w obrębie państwa polskiego, a pozostały obszar objęty został jurysdykcja Radzieckiej Strefy Okupacyjnej w Niemczech.. Mocno artykułowane w trakcie wojny hasła słowiańskiego braterstwa oraz sterowany z Moskwy renesans idei słowiańskiej wywoływał przekonanie, że byt narodu serbołużyckiego przestanie być zagrożony, państwa słowiańskie zapewnią Łużycom satysfakcjonujący serbołużyckie ambicje kształt polityczny.
  Cezurę początkową pracy określa moment ostatecznego wyparcia z Łużyc wojsk niemieckich i powstanie w Pradze i Chrośćicach serbołużyckich ośrodków narodowych. Datę końcową wyznacza rok 1948, obfitujący w wydarzenia o przełomowym dla serbołużyckiego ruchu narodowego, takie jak likwidacja działających na terenie Czechosłowacji struktur Serbołużyckiej Rady Narodowej czy uchwalenie 23 marca 1948 r. przez sejm Saksonii tzw. Ustawy Serbołużyckiej (tzw. „Serbski zakoń).

  Więcej…

  Słownik etymologiczny nazw geograficznych tom 16

  Opis: Szesnasty, ostatni tom wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy.

  Redaktor: Stanisława Sochacka
  ISBN: 978-83-7126-300-2
  Cena: 25,00 PLN

  80 lat Instytutu Śląskiego

  Spis treści
  Słowo wstępne - (Katarzyna Widera)
  Michał Lis  Instytut Śląski 1934-2014 - (zarys dziejów)
  Leokadia Drożdż – Dyrektorzy Instytutu Śląskiego
  Bernard Linek – Instytut Śląski w XXI wieku: ramy działania – pola funkcjonowania – wyzwania organizacyjne
  Bibliografia (wybór)

  Redakcja: Katarzyna Widera
  ISBN: 978-83-7126-305-7
  Rok wydania: 2014
  Liczba stron: 120
  Format: B6
  Cena: 10,00 PLN

  Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku

  Streszczenie/opis książki:
  Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Główne problemy poruszane w książce to: specyficzny charakter społeczeństwa Śląska Opolskiego po drugiej wojnie światowej, województwo opolskie na tle kraju przed 1989 r.; u progu gospodarki wolnorynkowej; Śląsk Opolski jako pogranicze etniczno-kulturowe; w warunkach postępującej demokratyzacji życia.
  W pierwszym rozdziale autor opisuje bagaż przeszłości ludności rodzimej oraz bagaż ludności przygnanej zza Bugu (grupa ta składa się także z tych, którzy zamieszkiwali za Niemnem). Ludzie ci są zdefiniowani przez doświadczenia historyczne lat 1939¬1944/45 nieznane dla pozostałej części społeczeństwa mieszkającej nad Odrą, gdyż zetknęli się także ze zbrodniami popełnianymi przez szowinistyczne formacje ukraińskie. Z tymi doświadczeniami związana jest trauma konieczności porzucenia swoich dawnych domostw, świątyń czy cmentarzy z grobami najbliższych i po¬szukiwania nowego miejsca do życia. W rozdziale drugim omówione zostały uwarunkowania utworzenia woje wódz twa opolskie¬ go w 1950 r. i jego funkcjonowanie na mapie administracyjnej kraju w podziale najpierw na 17, a następ¬ nie 49 województw. Au tor charakteryzuje ludność województwa pod względem pochodzenia regionalnego, miejsce rolnictwa i przemysłu regionu aż po kryzysowe lata osiemdziesiąte. W rozdziale trzecim au tor opisuje województwo opolskie na drodze do demokracji i wolnego rynku. Pokazuje początki gospodarki rynkowej, boje o utrzymanie województwa i warunki życia w regionie na tle kraju.
  W czwartym rozdziale przedyskutowane zostało funkcjonowanie regionu jako pogranicza etniczno-kulturowego. Ujmując ogólnie, podstawą było utrzymanie właściwych relacji w regionie, ja ko efektu wspólnych aktów dobrej woli i gwarancji wypływających z zasad demokracji. Te stosunki wewnątrz regionu omówione zostały także w kontekście stosunków bilateralnych Polski z innymi państwami oraz członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

  Więcej…

  Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

  Spis treści:
  Michał Lis, Leokadia Drożdż, Łucja Jarczak – Wprowadzenie
  Marie Gawrecká, Dan Gawrecki – Język – szkoła – ruch narodowy (kilka uwag)  
  Bogdan Cimała – Możliwość  kształcenia się w języku polskim w rejencji opolskiej w okresie międzywojennym  
  Stanisława Sochacka – Pragmatyczna działalność urzędowych organów nazewniczych w Polsce w okresie powojennym  
  Gero Lietz – Ideologisch motivierte Ortsnamenkonflikte. Beispieleaus Deutschland und Polen  
  Józef Szymeczek – Stosowanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Republice Czeskiej  
  Christian Zschieschang – Die Ortsnamen östlich der Neiße als Spiegel der politischen Veränderungen im 19. und 20. Jahrundert. Mit Miszellen zur gegenwärtigen Situation sorbischer Namen in Deutschland  
  Monika Choroś – Zróżnicowanie motywacyjne tzw. chrztów nazewniczych w niemieckiej części Śląska w okresie międzywojennym  
  Bernard Linek – Zmiany nazewnictwa osobowego na Górnym Śląsku w okresie cesarstwa (casus adwokata Mariana Różańskiego)  
  Łucja Jarczak – Zmiany nazw miejscowych w górnośląskiej części województwa śląskiego w świetle polityki językowej (1922–1939)  
  Leokadia Drożdż – Nazwy miejscowe w „Zwrocie”  
  Michał Lis – Język mieszkańców Górnego Śląska z perspektywy polskiej i niemieckiej  
  Summary  
  Zusammenfassung  
  Noty o autorach 

  Więcej…

  Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie

  Spis treści:
  Krzysztof Frysztacki – Socjologia i doktoraty w kontekście Instytutu Śląskiego w Opolu

  Pracując w Instytucie Śląskim
  Anna Bereś – Polscy rolnicy ekologiczni – nowy model relacji pomiędzy przyrodą, gospodarką i społeczeństwem. Z warsztatu pracy intelektualnej
  Olaf Gwiżdż – Klasa kreatywna i miejski ruch społeczny – nowe zjawiska w przestrzeni miast postsocjalistycznych. Propozycje analizy socjologicznej
  Paweł Sadło – Rozwój turystyki na Śląsku Opolskim w powiązaniu z aktywnością obywatelską
  Robert Wieczorek – Konstruowanie problemu i poszukiwania tropów wyjaśniających w pracy doktorskiej w kontekście różnych wizji socjologii. Dylematy i wybory

  Pozostając w więziach środowiskowych
  Robert Passia – Ożywić historię, uratować miejsce. Szanse i bariery w promowaniu dziedzictwa przemysłowego na Górnym Śląsku

  Ujmując syntetycznie i „finalnie”
  Teresa Sołdra-Gwiżdż – Socjologia w Instytucie Śląskim. Czy zamykająca się karta?

  Bibliografia
  Summary

  Więcej…

  Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego

  Opis:
  /cytat z książki, strona 8/
  „Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego analizowana w czasie 2002–2011–2035 jest bardzo złożona, a  wielostronna ocena jej sytuacji trudna. Z konieczności opis społeczeństwa Śląska Opolskiego ograniczono do węzłowych procesów demograficznych. Przedstawiony obraz demograficzny dostarcza jednak czytelnikowi niezbędnej wiedzy demograficznej o  specyficznych procesach ludnościowych i czynnikach warunkujących kryzys demograficzny. Niepowtarzalność procesów demograficznych na Śląsku Opolskim w stosunku do innych obszarów kraju polega głównie na fakcie zróżnicowania sytuacji etnicznej i demograficznej mieszkańców i masowych emigracjach zagranicznych. Głównym źródłem kryzysu demograficznego były masowe emigracje zagraniczne i zmiana hierarchii wartości młodego pokolenia.
  Przedstawione procesy demograficzne są z jednej strony ważnym dokumentem przemian społecznych i  pozwalają na zrozumienie złożonej problematyki procesów ludnościowych, z drugiej spełniają funkcje edukacyjne i  ukazują nie tylko przeszłość i  teraźniejszość demograficzną, ale i przyszłość. Regionalna polityka społeczna wymaga uzmysłowienia sobie, że współczesne społeczeństwo Opolszczyzny to ludność nie tylko o odmiennej od mieszkańców ościennych regionów strukturze demograficznej i społeczno-zawodowej, ale i o dużej odrębności kulturowej, tradycjach ludności kresów wschodnich i zachodnich.

  Więcej…

  Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej: Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku

  Spis Treści:
  Wprowadzenie
  Ramy funkcjonowania samorządów

  Michał Kulesza – Polska reforma samorządowa i samorządy na tle sąsiadów
  Marek S. Szczepański, Anna Śliz – Pejzaż po reformie. Komentarz socjologiczny
  Dyskusja

  Miasta w Europie czy miasta europejskie?
  Opole, Görlitz/Zgorzelec, Opawa w XX wieku
  Dan Gawrecki – Dzieje Opawy w XiX i XX wieku
  Bernard Linek – Opole a czynniki zewnętrzne w XIX i XX wieku
  Elżbieta Opiłowska – Görlitz und Zgorzelec. Migration und gesellschaftlicher Wandel im 20. Jahrhundert
  Markus Bauer – Kommentar

  Dziedzictwo historyczne: wartość czy obciążenie?
  Urszula Zajączkowska – Kulturowe dziedzictwo Opola – wartość czy obciążenie?
  Markéta Kouřilová, Antonín Šimčík – Gedächtnis gegen das Vergessen: Das Schlesische Landesmuseum als Träger und Bewahrer des kulturellen Erbes
  Jürg Sulzer – Das baulich-kulturelle Erbe der Stadt Görlitz: Chancen und Risiken
  Piotr Pałys – Rola Opawy w czeskich programach samorządowych po drugiej wojnie światowej

  Więcej…

  The Eastern Dimension of the United Europe. Political and Economical Aspects of the Eastern Politics of the European Union

  Opis:
  Foreword (Krystian Heffner)

  Section I
  Political Aspects Of The Eastern Politics Of The EU

  The EU’s predominant concept of inside/outside dimensions, the stop of enlargements, and the Eastern European deadlock (Alessandro Vitale)
  The West (the EU and NATO) and its eastern neighbours: fading interests, weakening ties? (Roman Szul)
  The socio-political situation of Poles in Vilnius after the accession of Lithuania to the EU (Katarzyna Leśniewska)
  Candidate to normalcy: Serbia between Yugoslac heritage and EU future (Sandra Violante)


   Section II
  Economical Aspects Of The Eastern Politics Of The EU

  Partnership between French and Eastern European Regions: Success of a decentralized co-operation supported by the European Union (Marie-France Gaunard-Anderson)
  Integration componene to environmental management: geo-economic aspect (Maksym Voichuk)
  E-participation as a factor of Europeanization I the context of European integration prospects of Ukraine (Serhii Fedoniuk)
  Importance of regional competitiveness in transition economy (Nataliia Pavlikha, Iryna Kystyuk)

  Więcej…

  The Eastern Dimension of the United Europe. Historical, Political and Cultural Conditions of the European East-West Relations

  Opis:
  Foreword (Marek Sobczyński and Marek Barwiński)

  Section I
  European Common Heritage As A Factor Of Integrity
  Spatial range of European integration. Global aspects  (Stefan Kałuski, Ryszard Żelichowski)
  Some rearks on Europe and its two lungs(Jan Kłos)
  Communication policy elaboration: the experience of the EU (Nataliia Karpchuk)
  Multinational cultural heritage of the Eastern part of the Commonwealth of Poland and Lithuania (Mariusz Kulesza, Andzej Rykała)
  Mutual religious influences between the East and the West (Anna Klimek, Agnieszka Tomalka)
  Half a centur of demographic changes in Eastern Europe (Andrzej Rączaszek)

  Section II
  Border Issues In The Process Of European Integration
  The boundaries of Eastern Europe after World War I and World War II (Gideon Biger)
  Historical borders in the EU – a question of EU regional policy (Krystian Heffner)
  The twentieth century border of Poland and Ukraine and its political and social aspects (Andrzej Wawryniuk)

  Więcej…

  Studia Śląskie tom 73

  SPIS TREŚCI
  Studia

  Wojciech  Szwed, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r.
  Piotr  Pałys, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa Administracja Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec wobec kwestii łużyckiej w latach 1945–1948
  Ilona  Copik, Gliwice i genius loci – fenomen miasta w literaturze

  Miscellanea i materiały

  Bartłomiej  Stawiarski, Akt erekcyjny kościoła ewangelickiego w Starościnie 2 X 1927 r.
  Zbigniew  Bereszyński, Marzec ’68 na Śląsku Opolskim – w cieniu studenckiego protestu
  Marcin  Sroka, Współpraca zagraniczna Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu
  Danuta  Król, Dawna granica polsko-niemiecka w świadomości mieszkańców gmin powiatu oleskiego i kłobuckiego

  Przeglądy

  Michał  Praski, Rodzina na Śląsku 1939 – 1945. Dezintegracja. Migracje. Codzienność, pod redakcją Adriany Dawid i Antoniego Maziarza, Opole-Warszawa 2012
  Stanisława Sochacka, Ernst Eichler und Christian Zschieschang, Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße [Nazwy miejscowe Dolnych Łużyc na wschód od Nysy], Stuttgart-Leipzig 2011, 256 s. + 3 mapy
  Łucja  Jarczak, Monika Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej, Opole 2011, 155 s. + płyta CD

  Więcej…

  Studia Śląskie tom 72

  SPIS TREŚCI

  I Studia
  Aleksander  Kwiatek, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 2
  Mirosław  Sikora, Nazistowskie plany zagospodarowania przestrzennego prowincji górnośląskiej w latach 1939 – 1944
  Edmund  Nowak, Trudne rozrachunki z historią. Śledztwa i procesy w sprawie przestępstw popełnionych w powojennych obozach pracy na Górnym Śląsku (jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice-Zgoda)

  II Miscellanea i materiały
  David  Skrabania, Keine Polen? Bewusstseinsprozesse unter Ruhrpolen 1880 – 1914
  Adriana  Dawid, Kwestia używania języka niemieckiego w ujęciu władz partyjnych województwa opolskiego (1950 – 1956)
  Barbara  Techmańska, Punkty nauczania języka ukraińskiego w Zagłębiu Miedziowym

  III Przeglądy
  Bernard  Linek, Piotr  Solga, Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska w XIX i XX w. Charakterystyka projektu badawczego.
  Alicja  Nahajowska, Sprawozdanie z konferencji: Exodus edukacyjny młodzieży z regionu opolskiego a rynek pracy
  Grzegorz  Strauchold, Recenzja: Andrzej Hanich, Ksiądz Bolesław Kominek pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945 – 1951), Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012, ss. 178; Andrzej Hanich, Ksiądz Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945 – 1951), Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012, ss. 707

  Więcej…

  Szkło i Ceramika 04/2014

  04 2014 minW najnowszym numerze popularnonaukowego czasopisma „Szkło i Ceramika” polecamy:

  Niezwykle interesujący wywiad z Władysławem i Wojciechem Koziołami, artystami witrażownictwa. Ewie Witkowicz-Pałce z Muzeum Zamkowego w Malborku opowiadają o realizacjach, eksperymentach, marzeniach i współpracy międzypokoleniowej. O „szkle malborskim” i „Rabiańszczyźnie”. Technika, historia, malarstwo, odwaga tworzenia i nieustanne odkrywanie nowych możliwości to tylko niektóre z poruszonych w rozmowie tematów.

  Wspomnienia Włodzimierza Świetlika z kilkudziesięciu lat działalności na rzecz przemysłu szklarskiego i ceramicznego.

  Prezentację twórczości artystycznej Katarzyny Karbownik-Urbańskiej,  której wyraziste i soczyste prace dają niemal witrażowy efekt. Dla jednych są emanacją seksualności, dla innych aluzją do malowideł naskalnych lub Dänikenowskich poszukiwań śladów obcych cywilizacji.

  Materiał o Monice Patuszyńskiej, niepokornej artystce ceramiczce, w którym opowiada ona m.in. o tym, że to pasja i determinacja są drogą do sukcesu.

  Artykuły naukowe a w nich: popioły lotne ze spalania biomasy  w produkcji materiałów ceramicznych, opis metody otrzymywania tygli wysokotemperaturowych, ręczne dekorowanie porcelany w Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Kwiatogal”

  Ponadto tradycyjnie: relacje z branżowych wydarzeń, artykuły naukowe (tu m.in. historia Kwiatogalu i artykuł monograficzny o Konstantym Laszczce), poradniki dla początkujących witrażystów i ceramików oraz nowość – porady, jak z sukcesem założyć wspólną pracownię.

  Więcej…

  Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii: Poradnik

  IWP484Okladka Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii: Poradnik
  Autor: Bogdan Kozłowski, Joanna Płachta
  Nazwa serii: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB

  W poradniku przedstawiono zasady współpracy węzłów ciepłowniczych, zasilanych z konwencjonalnych
  źródeł ciepła, z odnawialnymi źródłami energii (OŹE). Wyjaśniono potrzebę i wymagania prawne, związane ze stopniowym zwiększaniem udziału ciepła pozyskiwanego z odnawialnych źródeł ciepła w ogólnym bilansie zapotrzebowania oraz występujące trudności z dostosowywaniem typowych węzłów ciepłowniczych do zasilania w ciepło ze źródeł niekonwencjonalnych. Przedstawiono schematy współpracy typowych węzłów z OŹE. Schematy obejmują trzy rozwiązania dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W przypadku każdej funkcji c.o. i c.w. tych trzech węzłów schematycznie i opisowo przedstawiono zasady współpracy z kolektorami słonecznymi i innymi odnawialnymi źródłami ciepła pozyskiwanego z niskotemperaturowych źródeł, przy zastosowaniu pompy ciepła (gruntu, zbiorników wody itp.).
  W końcowej części poradnika podano podstawowe założenia do sterowania współpracą dwufunkcyjnego węzła, zasilanego z centralnego źródła ciepła, z OŹE oraz wymagania i parametry techniczne podstawowych urządzeń zapewniających taką współpracę.

  Więcej…

  Więcej artykułów…