Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - Archiwum

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 205/2015: dr hab., Maciej Duszczyk, „Kryzys migracyjny czy kryzys Unii Europejskiej?”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 205/2015: dr hab., Maciej Duszczyk, „Kryzys migracyjny czy kryzys Unii Europejskiej?”

  Wersja polskojęzyczna link

  Kiedy Donald Tusk 24 listopada 2015 r. ogłosił zwołanie specjalnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego relacjom UE-Turcja, stało się jasne, że wspólnotowi decydenci doszli do przekonania, iż UE nie poradzi sobie sama z napływem imigrantów. Tak naprawdę wszelkie instrumenty zarówno polityczne, jak i techniczne zawiodły, a Wspólnota znalazła się chyba w największym w historii kryzysie. Jest on o wiele bardziej poważny niż bankructwo Grecji czy groźba wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Kryzys ten bowiem dotyczy wszystkich państw członkowskich oraz instytucji unijnych i co gorsza jego źródła leżą głównie poza Europą.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 204/2015: Tomasz Morozowski, Chiny w relacjach z Niemcami i Wielką Brytanią

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 204/2015: Tomasz Morozowski, Chiny w relacjach z Niemcami i Wielką Brytanią

  Wersja polskojęzyczna link

  Dwie niedawne wizyty międzynarodowe na najwyższym szczeblu –  przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingpinga w Londynie oraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Pekinie są dobrą okazją do porównania stanu stosunków dwóch czołowych europejskich państw: Wielkiej Brytanii i Niemiec z Chinami. W dobie kryzysu uchodźczego, będącego sprawdzianem europejskiej jedności, oba państwa zwracają się do azjatyckiego mocarstwa, współzawodnicząc między sobą o rolę czołowego partnera gospodarczego oraz politycznego.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 203/2015: Radosław Grodzki, „Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 203/2015: Radosław Grodzki, „Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?”

  Wersja polskojęzyczna link

  Wyraźne oddzielenie wyszehradzkiej czwórki od pozostałych członków UE uwidoczniło się na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych 13 września 2015 r. w Brukseli. Państwa Grupy Wyszehradzkiej sprzeciwiły się automatycznemu kwotowemu podziałowi uchodźców między państwa członkowskie UE. Jednak dopuszczają, choć w zróżnicowanym stopniu, możliwość przyjmowania kontyngentów uchodźców. Domagają się przy tym zachowania kontroli nad ich wysokością i są przekonane, że podział uchodźców powinien być oparty na dobrowolnych deklaracjach.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 202/2015: Dr Michał Nowosielski, Nowy „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 202/2015: Dr Michał Nowosielski, Nowy „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”

  Wersja polskojęzyczna link

  W toku gorących dyskusji dotyczących kryzysu uchodźczego w Europie i zaangażowania Polski w proces przyjmowania oraz opieki nad uchodźcami niemal zupełnie bez echa przeszło przyjęcie przez Radę Ministrów w sierpniu 2015 r. „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Jego opublikowanie jest okazją nie tylko do omówienia najważniejszych ustaleń nowego Programu, ale także do prześledzenia tego, jak zmieniały się założenia polityki polonijnej w ciągu ostatnich 26 lat.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 201/2015: Marcin Tujdowski, „Ruch PEGIDA a kryzys migracyjny”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 201/2015: Marcin Tujdowski, „Ruch PEGIDA a kryzys migracyjny”

  Wersja polskojęzyczna link

  Ruch PEGIDA („Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu”), podobnie jak inne społeczne ruchy antymigracyjne czy powiązana z PEGID-ą partia Alternatywa dla Niemiec, bywa przypisywany do nurtu skrajnej prawicy. Czy jest to słuszne podejście? Wiele wskazuje na to, że wbrew stereotypom aktywność tych ruchów wcale nie wzmacnia pozycji ugrupowań skrajnie prawicowych, lecz wręcz przeciwnie. Stanowi zagrożenie dla partii politycznego mainstreamu (głównie CDU/CSU) poprzez odbieranie im wyborców klasy średniej. Kryzys migracyjny może zatem zmienić mapę polityczną Niemiec.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 200/2015: Anna Bachmann, „Niemiecka prasa o wyborach w Polsce”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 200/2015: Anna Bachmann, „Niemiecka prasa o wyborach w Polsce”

  Wersja polskojęzyczna link

  Wydarzenia w Polsce – wybory prezydenckie, kampania parlamentarna, same wybory do Sejmu i Senatu były w Niemczech relacjonowane dość dokładnie.
  Autorzy stosunkowo dobrze orientowali się w polskich realiach, nawet jeśli ich interpretacje i oceny mogły wydawać się polskim czytelnikom subiektywne, przesadzone, a nawet niesprawiedliwe. Niewątpliwie ton relacji z Polski w ostatnich tygodniach znacznie odbiegał od tego znanego z ostatnich ośmiu lat, kiedy rządy w Polsce sprawowała Platforma Obywatelska.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 199/2015: Tomasz Czapiewski, Jacek Kubera, Agnieszka Legut, Joanna Leska-Ślęzak, Mikołaj Stanek, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, „Wyzwania uchodźcze w wybranych państwach Unii Europejskiej”

  BIZ 198„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 199/2015: Tomasz Czapiewski, Jacek Kubera, Agnieszka Legut, Joanna Leska-Ślęzak, Mikołaj Stanek, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, „Wyzwania uchodźcze w wybranych państwach Unii Europejskiej”

  Wersja polskojęzyczna link
  Biuletyn Specjalny IZ jest syntetycznym opracowaniem na temat reakcji na wyzwania uchodźcze, z którymi zmagają się obecnie wybrane państwa UE – Holandia, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania i Francja. Autorzy opracowania starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące przebiegu dyskusji publicznej, stanowiska elit politycznych wobec rozwiązań wypracowywanych przez UE i rozwiązań administracyjnych przyjętych w każdym z państw. Niniejszy numer prezentuje syntetyczny opis reakcji społecznych w danym kraju na kryzys migracyjny oraz ocenę systemu przyjmowania i integracji uchodźców.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 198/2015: Anna Bachmann, „Konsekwencje kryzysu uchodźczego dla strefy Schengen”

  BIZ 198„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 198/2015: Anna Bachmann, „Konsekwencje kryzysu uchodźczego dla strefy Schengen”

  Wersja polskojęzyczna link
  Układ z Schengen znoszący kontrolę przemieszczania się osób wewnątrz strefy jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej.
  Jednak w dwudziestą rocznicę utworzenia strefy dalsze jej istnienie stoi pod znakiem zapytania. Czy możliwy jest powrót do przeszłości, kiedy kontrole graniczne były codziennością w Europie? Czy ograniczanie jednej z podstawowych wolności europejskich nie uruchomi powolnego demontażu Unii Europejskiej?

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 197/2015: prof. Anna Potyrała, prof. Sebastian Wojciechowski, „Za” i „przeciw". Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 197/2015: prof. Anna Potyrała, prof. Sebastian Wojciechowski, „Za” i „przeciw". Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji

  Wersja polskojęzyczna link
  Z ponad 600 tys. osób przybyłych do UE od początku 2015 r. zaledwie około 227 tys. stanowią faktyczni uchodźcy z Syrii, Erytrei czy Iraku. Pozostali pochodzą z tzw. państw bezpiecznych, takich jak Albania, Kosowo czy Serbia. W konsekwencji, zaproponowany przez Komisję Europejską system relokacji budzi kontrowersje i stanowczy sprzeciw tych, którzy na plan pierwszy wysuwają konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed destabilizacją porządku wewnętrznego.   
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 196/2015: Dr Jacek Kubera, "Kryzys migracyjny z perspektywy francuskiej”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 196/2015: Dr Jacek Kubera, "Kryzys migracyjny z perspektywy francuskiej”

  Wersja polskojęzyczna link
  Kryzys migracyjny okazał się próbą dla stosunków francusko-niemieckich.
  Po początkowym zaskoczeniu działaniami Niemiec, Francja zdecydowała się poprzeć system kwotowy, mimo że nie wycofała się z przekonania o potrzebie odróżnienia uchodźców od imigrantów ekonomicznych i z ostrożnością reagowała na deklaracje o możliwości przyjęcia przez Niemcy coraz to większej liczby osób poszukujących schronienia. Przebieg kryzysu migracyjnego podkreślił wagę istnienia francusko-niemieckiego duetu, przypomniał o podziale na wschodnią i zachodnią Europę, a w samej Francji wykorzystany został do prowadzenia międzypartyjnych rozgrywek.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  Więcej artykułów…