Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - Archiwum

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 195/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Czy to jest wyłącznie problem Europy? Stany Zjednoczone wobec kryzysu migracyjnego”

  BIZ 195„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 195/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Czy to jest wyłącznie problem Europy? Stany Zjednoczone wobec kryzysu migracyjnego”

  Wersja polskojęzyczna link
  Dramat uchodźców stawia Unię Europejską przed wielkim wyzwaniem – bo to do jej bram dobijają się setki tysięcy przybyszów z Syrii, Iraku, Afganistanu czy Libii. To przede wszystkim Europa musi się zmierzyć z tą największą od zakończenia II wojny światowej „wędrówką ludów”. Jednak także po drugiej stronie Atlantyku coraz częściej pada pytanie, czy jest to tylko problem Europy. Czy Stany Zjednoczone nie powinny wziąć na siebie większej odpowiedzialności za los uchodźców? W jaki sposób Ameryka może pomóc uciekinierom z Bliskiego Wschodu i Afryki, wspierając tym samym swoich europejskich sojuszników?
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 194/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Przez Lampedusę do Europy czyli nielegalna migracja do Włoch.”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 194/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Przez Lampedusę do Europy czyli nielegalna migracja do Włoch.”

  Wersja polskojęzyczna link
  Nie tylko bliskość geograficzna Włoch skłania uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu do kierowania się do tego kraju. Nie pomniejszając znaczenia obecnych także i tutaj głosów sprzeciwiających się masowej migracji, dominująca część włoskiego społeczeństwa jest doń nastawiona mniej lub bardziej pozytywnie.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 193/2015: Dr Piotr Kubiak, „Kanclerz Angela Merkel w ogniu krytyki”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 193/2015: Dr Piotr Kubiak, „Kanclerz Angela Merkel w ogniu krytyki”

  Wersja polskojęzyczna link

  W ostatnich tygodniach w RFN nasiliła się dyskusja pomiędzy zwolennikami dalszego przyjmowania cudzoziemców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a osobami opowiadającymi się za ograniczeniem masowego napływu imigrantów. Kanclerz A. Merkel znalazła się w ogniu krytyki, nie tylko ze strony części opozycji, ale również tej płynącej z szeregów koalicji i własnej partii. Również notowania sondażowe A. Merkel, która przez wiele miesięcy cieszyła się niesłabnącą popularnością, zaczęły spadać. Jakie zatem konsekwencje polityczne może mieć obecny kryzys imigracyjny?
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 192/2015: Tomasz Morozowski, „Zmiany legislacyjne w Niemczech w obliczu kryzysu uchodźczego”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 192/2015: Tomasz Morozowski, „Zmiany legislacyjne w Niemczech w obliczu kryzysu uchodźczego”

  Wersja polskojęzyczna link

  W grupie państw, które w obliczu kryzysu uchodźczego otworzyły swoje granice i zadeklarowały chęć przyjęcia imigrantów wiodącą rolę odgrywają Niemcy. Po początkowym entuzjazmie symbolizowanym przez doniosłe wypowiedzi kanclerz Merkel nadszedł czas wątpliwości i pytań o to, czy i jakie limity przyjmowania uchodźców powinny zostać wprowadzone, o konsekwencje otwartych granic, pojemność rynku pracy, czy sposoby asymilacji. Warto spojrzeć na tę kwestię z perspektywy niemieckiego systemu prawnego, w szczególności prawa azylowego oraz przeanalizować sposób, w jaki władze Niemiec starają się je dostosować do nowych, kryzysowych okoliczności.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 191/2015: Anna Bachmann, „Niemieckie społeczeństwo wobec napływu uchodźców”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 191/2015: Anna Bachmann, „Niemieckie społeczeństwo wobec napływu uchodźców”

  Wersja polskojęzyczna link

  Niemieckie społeczeństwo w ostatnich tygodniach było chwalone za otwartość i humanitaryzm. Postawę tę można określić jako wyraz tzw.
  kultury powitania (Willkomenskultur), charakteryzującej się chęcią pomocy i brakiem uprzedzeń wobec obcych. Media zapełniły się obrazkami wolontariuszy, którzy o każdej porze dnia i nocy czekali na uchodźców na dworcach i w ośrodkach z ciepłym jedzeniem i dobrym słowem. Nad nimi na transparentach w różnych językach pojawiało się hasło „Uchodźcy mile witani!”. Po kilku tygodniach wróciły obawy, lęki i ksenofobia.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 190/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Niemiecki rynek pracy wobec masowego napływu cudzoziemców”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 190/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Niemiecki rynek pracy wobec masowego napływu cudzoziemców”

  Wersja polskojęzyczna link


  Cudzoziemcy przybywający do Niemiec mogą zaistnieć na tamtejszym rynku pracy już w średnim okresie - najbliższych kilku lat. Zarówno korzystna struktura wiekowa, jak i niezły poziom przygotowania zawodowego sprawia, że nie powinni oni na ogół mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Niewątpliwie pewnym utrudnieniem będą kłopoty natury językowej.
  Niekorzystne tendencje demograficzne w Polsce powodują, że na rodzimym rynku pracy coraz pilniejsze stanie się sięgnięcie po cudzoziemców.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 189/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Stany Zjednoczone zawiodły w Syrii”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 189/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Stany Zjednoczone zawiodły w Syrii” 

  Wersja polskojęzyczna link

  Obserwując rozwój wydarzeń w Syrii, trudno oprzeć się wrażeniu, że oto Stany Zjednoczone doświadczają kolejnego niepowodzenia w tym regionie świata. Zarówno brak spektakularnych sukcesów w walce z Państwem Islamskim, jak i trwająca już ponad cztery lata syryjska wojna domowa, toczona przez powstańców z reżimem Baszara al-Asada, okupiona ponad 200 tys. zabitych i około czterema milionami uchodźców, wreszcie będące tego wszystkiego efektem wejście Rosji do gry stanowią potwierdzenie tezy, że Amerykanie zawiedli w Syrii. Zresztą od początku konfliktu syryjskiego administracja Baracka Obamy wykazywała zadziwiający brak zdecydowania i konsekwencji. W rezultacie jej strategia okazała się zupełnie nieskuteczna.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 188/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Niemiecka reforma emerytalna po roku funkcjonowania”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 188/2015:  Prof. Tomasz Budnikowski, „Niemiecka reforma emerytalna po roku funkcjonowania”

  Wersja polskojęzyczna link

  Zgłoszony niedawno przez prezydenta projekt wcześniejszego przechodzenia na emeryturę wywołał ożywioną dyskusję tak wśród polityków, jak i specjalizujących się w tej materii ekonomistów. Warto w związku z tym  przyjrzeć się najważniejszym tendencjom obserwowanym w tym zakresie w państwach wysoko rozwiniętych. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na sytuację w Niemczech, gdyż kwestia zmian w tym zakresie wprowadzonych w tym kraju w lipcu ubiegłego roku bardzo często pojawia się w polskim dyskursie politycznym.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego

   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 187/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Co dalej z przywództwem Ameryki?”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 187/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Co dalej z przywództwem Ameryki?”

  Wersja polskojęzyczna link

  We wrześniu 2014 r. Barack Obama wystąpił na forum Zgromadzenia Ogólnego NZ z przemówieniem uznanym za jedno z najważniejszych w jego karierze prezydenckiej. Było to swego rodzaju wyznanie wiary w rolę Ameryki w niespokojnym świecie, dowodziło, że USA chcą dalej przewodzić światu, wyznaczając nie tylko cele działań na arenie międzynarodowej, ale też sposób i charakter rozwiązywania problemów. Pytaniem pozostało jednak to, czy w tym świecie „znajdującym się na rozdrożu” Stany Zjednoczone będą w stanie dalej pełnić rolę lidera. Jak w bliższej i dalszej, ale możliwej do przewidzenia przyszłości będzie to przywództwo wyglądało? A może nastąpi degradacja amerykańskiej potęgi w takim stopniu, że Stany Zjednoczone przestaną być liderem? 


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 186/2015: Dr Piotr Kubiak, „Zasady finansowania partii politycznych w Republice Federalnej Niemiec”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 186/2015: Dr Piotr Kubiak, „Zasady finansowania partii politycznych w Republice Federalnej Niemiec”

  Wersja polskojęzyczna link

  W zaplanowanym w Polsce na 6 września 2015 r. referendum znalazło się pytanie o finansowanie partii politycznych z budżetu państwa. Warto w tym momencie przypomnieć, jak wygląda to finansowanie w Republice Federalnej Niemiec, która zaliczana jest do prekursorów finansowania partii politycznych z budżetu państwa.
   

  Więcej artykułów…