Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - Archiwum

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 183/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Władysław Bartoszewski i dzieło porozumienia polsko-niemieckiego”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 183/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Władysław Bartoszewski i dzieło porozumienia polsko-niemieckiego”

  Wersja polskojęzyczna link

  Władysław Bartoszewski był świadkiem historii, którą zresztą sam w heroiczny i imponujący sposób współtworzył. Nie sposób ogarnąć wszystkich pól Jego aktywności, ale szczególnie ważne i cenne było zaangażowanie w dialog polsko-niemiecki.
   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 182/2015: Marta Götz, Barbara Jankowska, „Outward FDI Policies in Visegrad countries. Country report – Poland”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 182/2015: Marta Götz, Barbara Jankowska, „Outward FDI Policies in Visegrad countries. Country report – Poland”

  Wersja polskojęzyczna link

  Biuletyn stanowi część specjalnej serii wydanej w ramach projektu "Outward FDI Policies in Visegrad countries" (Small Grants Program) finansowanego ze środków International Visegrad Fund. Niniejszy numer prezentuje wyniki badań prowadzonych w Polsce.
   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 181/2015: Erich Kriz, „Outward FDI Policies in Visegrad countries. Country report – Czech Republic”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 181/2015: Erich Kriz, „Outward FDI Policies in Visegrad countries. Country report – Czech Republic”

  Wersja polskojęzyczna link

  Biuletyn stanowi część specjalnej serii wydanej w ramach projektu "Outward FDI Policies in Visegrad countries" (Small Grants Program) finansowanego ze środków International Visegrad Fund. Niniejszy numer prezentuje wyniki badań prowadzonych w Czechach.

   

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 180/2015:, Sonia Ferencikova i Tatiana Hluskova „Outward FDI Policies in Visegrad countries. Country report – Slovakia”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 180/2015:, Sonia Ferencikova i Tatiana Hluskova „Outward FDI Policies in Visegrad countries. Country report – Slovakia”

  Wersja polskojęzyczna link

  Biuletyn stanowi część specjalnej serii wydanej w ramach projektu "Outward FDI Policies in Visegrad countries" (Small Grants Program) finansowanego ze środków International Visegrad Fund. Niniejszy numer prezentuje wyniki badań prowadzonych na Słowacji.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 179/2015: Andrea Elteto, Magdolna Sass, „Outward FDI Policies in Visegrad countries. Country report – Hungary”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 179/2015: Andrea Elteto, Magdolna Sass, „Outward FDI Policies in Visegrad countries. Country report – Hungary”       

  Wersja polskojęzyczna link

  Biuletyn stanowi część specjalnej serii wydanej w ramach projektu "Outward FDI Policies in Visegrad countries" (Small Grants Program) finansowanego ze środków International Visegrad Fund. Niniejszy numer prezentuje wyniki badań prowadzonych na Węgrzech.
   


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 178/2015: Marta Götz, „Specyfika polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 178/2015: Marta Götz, „Specyfika polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej”

  Wersja polskojęzyczna link

  Prezentowane badania koncentrują się na kategorii „odwrotnych” BIZ, tj. przedsięwzięć inwestycyjnych kierowanych z Polski do Europy Zachodniej, a więc inaczej niż zakłada to ujęcie klasyczne, z kraju mniej rozwiniętego do zamożniejszego, czyli w przeciwnym kierunku. Wykorzystano w nich mało w ekonomii i naukach o zarządzaniu rozpowszechnioną metodę teorii ugruntowanej – Grounded Theory Method (GTM), zakładającą stopniowe, iteracyjne wyłanianie się teorii z danych empirycznych.
   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 177/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Gospodarka Niemiec po roku rządów Wielkiej Koalicji”

  BIZ 170„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 177/2015:  Prof. Tomasz Budnikowski, „Gospodarka Niemiec  po roku rządów Wielkiej Koalicji”

  Wersja polskojęzyczna link

  Napięta sytuacja międzynarodowa sprawiła, że niemalże niezauważona została pierwsza rocznica funkcjonowania w Niemczech trzeciego już rządu Wielkiej Koalicji. Podsumowując rok działalności trzeciego gabinetu kierowanego przez Angelę Merkel trzeba zauważyć, że ustępstwa silniejszego koalicjanta wobec SPD spowodowały niebezpieczny wzrost tendencji redystrybucyjnych.

   

   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 176/2014: Dr Maria Wagińska-Marzec, „Priorytety w polityce kulturalnej RFN na szczeblu federacji”

  BIZ 170„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 176/2014: Dr Maria Wagińska-Marzec, „Priorytety w polityce kulturalnej RFN na szczeblu federacji”

  Wersja polskojęzyczna link

  Utworzenie nowej koalicji w Niemczech jesienią 2013 r. spowodowało, że zmiany nastąpiły również na stanowisku pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów. Z perspektywy roku urzędowania minister Moniki Grütters można powiedzieć, że jest ona bardzo skutecznym rzecznikiem spraw kultury w Niemczech. 

   

   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 175/2014: Prof. K. Malinowski, „Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie i implikacje dla Polski”

  BIZ 170„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 175/2014: Prof. K. Malinowski, „Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie i implikacje dla Polski”

  Wersja polskojęzyczna link

  Z punktu widzenia Polski utrzymanie chwiejnego konsensu wewnątrz UE w sprawie sankcji wobec Rosji i porozumienia w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego na rzecz urealnienia funkcji obrony zbiorowej ma wymiar podstawowy. W kontekście roli Niemiec dla Polski kluczową pozostawała i pozostaje kwestia, czy rząd Merkel utrzyma swoją dotychczasową pozycję architekta konsensu w UE i czy będzie w stanie kontynuować swoje stanowcze podejście wobec Rosji.
   

   

  Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 174/2014: Witold Ostant, „Energiewende i jej strategiczne wymiary

  BIZ 165„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 174/2014:  Witold Ostant, „Energiewende i jej strategiczne wymiary”

  Wersja polskojęzyczna link


  W drugiej dekadzie XXI w. koncepcję Energiewende można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: polityczno-ideologicznej oraz społeczno-ekonomicznej oraz trzech wymiarach: narodowym, regionalnym i globalnym. Zarówno płaszczyzny, jak i wymiary mogą się zazębiać, kreśląc zarys umownego „quasi-algorytmu” opartego na zasadzie strategicznego „wielokrążka”, którego założenia mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji RFN w skali regionalnej, jak i światowej. Natomiast z punktu widzenia polskiego interesu narodowego ważne wydaje się zobrazowanie możliwych pól współpracy, jak i rywalizacji, które będą powstawać na tym tle pomiędzy RFN a Polską.