Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - Archiwum

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 172/2014: Katarzyna Radwan, „Efektywność sankcji amerykańskich w Iranie”

  BIZ 170„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 172/2014: Katarzyna Radwan, „Efektywność sankcji amerykańskich w Iranie”

  Wersja polskojęzyczna link

  Dwudziesty wiek przyniósł wiele zmian na arenie międzynarodowej, a procesy te nie ominęły regionu Bliskiego Wschodu i samej Persji. 1 kwietnia 1979 r. proklamowano Islamską Republikę Iranu, co było przełomowym wydarzeniem we współczesnej historii tego państwa. Połączenie religijnej dyktatury z elementami demokracji stworzyło teokratyczny ustrój, dający Irańczykom przekonanie o niezależności kraju. Iran stał się państwem samodzielnym, a zachodnie mocarstwa straciły dawne wpływy. Ponadto całkowicie zmieniła się polityka za-graniczna republiki aspirującej nie tylko do roli regionalnego, ale także światowego mocarstwa. Podejmowane działania doprowadziły do nałożenia sankcji i znacznego ograniczenia funkcjonowania Iranu na rynkach międzynarodowych. Czy te restrykcyjne środki okazały się skuteczne?   
      

  Zapraszamy do lektury nowego "Biuletynu Instytutu Zachodniego"

  BIZ 170„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 170/2014:  dr. Piotr Kubiak, „Alternatywa dla Niemiec rośnie w siłę! Komentarz do jesiennych wyników wyborów do parlamentów krajowych Saksonii, Turyngii i Brandenburgii”

  Wersja polskojęzyczna link

  Wyniki wyborów do parlamentów krajowych Saksonii, Brandenburgii i Turyngii potwierdziły istniejący w ostatnich kilkunastu miesiącach trend w obrębie niemieckiego systemu partyjnego objawiający się utratą poparcia przez FDP oraz wzrostem zaufania dla nowego ugrupowania, jakim jest AfD. Ze względu na specyfikę modeli systemu partyjnego nowych krajów federacji (słaba pozycja FDP) i zachowań wyborczych Niemców ze wschodu trendy te zostały tutaj wyostrzone.

   

   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 168/2014

  BIZ 166„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 168/2014:  Prof. Zbigniew Mazur, „1914: Niemcy strząsają winę”

  Wersja polskojęzyczna link
  Wiele wskazuje na to, że w przypadku setnej rocznicy pierwszej wojny światowej (1914-1918) można oczekiwać dość gruntownej rozprawy z przeszłością mocno zabarwionej odniesieniami do teraźniejszości. Zakrojone na wielką skalę obchody rocznicowe planowane są w krajach położonych na odległych kontynentach i rozciągną się na kilka lat przypominających każdy rok wojny, od jej wybuchu do konferencji pokojowych. A to gwarantuje ciągłość zainteresowania, której sprzyja również  niezwykle intensywne aktualizowanie problematyki sprzed stu lat.  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 167/2014: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Porażka Obamy na Bliskim Wschodzie”

  BIZ 166„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 167/2014:  Prof. Jadwiga Kiwerska, „Porażka Obamy na Bliskim Wschodzie”

  Wersja polskojęzyczna link
  Stany Zjednoczone od wielu lat odgrywają kluczową rolę w działaniach dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie. Tym bardziej więc zastanawia wyjątkowa bierność Waszyngtonu w obecnej fazie kryzysu bliskowschodniego. Oprócz kilkukrotnych apeli USA do stron konfliktu o zawarcie natychmiastowego rozejmu oraz zaproponowanej przez prezydenta Baracka Obamę pomocy w negocjacjach dyplomacja amerykańska nie podjęła żadnych innych działań, przynajmniej oficjalnie. Co jest tego przyczyną, skąd to wycofanie się Ameryki z roli pierwszoplanowej w próbach zażegnania eskalacji sporu?

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 165/2014: Dr Piotr Kubiak, „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech – komentarz do wyników”

  BIZ 165„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 165/2014:  Dr Piotr Kubiak, „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech – komentarz do wyników”

  Wersja polskojęzyczna link
  Wyniki niemieckich wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały ocenione przez tamtejsze media jako „zgodne z przewidywaniami”, „mieszczące się w ramach oczekiwań”. Z zadowoleniem przyjęto wzrost frekwencji wyborczej. Odnotowano przede wszystkim sukces AfD, wzrost poparcia dla SPD, straty CSU i fatalny wynik FDP. Zniesienie progu wyborczego pozwoliło siedmiu drobnym partiom na wprowadzenie po jednym przedstawicielu do Parlamentu Europejskiego, jednak nie wpłynęło to na zwiększenie poparcia dla nich. Należy jednak podkreślić, że partie zdecydowanie proeuropejskie uzyskały ponad ¾ głosów, co oznacza, że dotychczasowy kurs Niemiec w polityce europejskiej zyskała akceptację ze strony społeczeństwa niemieckiego.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 166/2014: Dr Artur Staszczyk, „Parlament Europejski – sukces eurosceptyków: komentarz do wyników wyborów europejskich z 2014 r.”

  BIZ 166„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 166/2014:  Dr Artur Staszczyk, „Parlament Europejski – sukces eurosceptyków: komentarz do wyników wyborów europejskich z 2014 r.”

  Wersja polskojęzyczna link
  Wzrost poparcia wśród społeczeństw europejskich dla partii eurosceptycznych, widoczny podczas ostatnich wyborów do PE, jest sygnałem ostrzegawczym nie tylko dla elit brukselskich, ale przede wszystkim dla elit rządzących państwami członkowskimi UE. Należy spodziewać się w wyniku tych wyborów istotnych korekt zarówno polityki europejskiej, jak i polityk krajowych.   „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 163/2014: Prof. Tomasz Budnikowski, „Rząd CDU/CSU/SPD wobec wyzwań gospodarczych. Pierwsze doświadczenia”

  BIZ 163„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 163/2014:  Prof. Tomasz Budnikowski, „Rząd CDU/CSU/SPD wobec wyzwań gospodarczych. Pierwsze doświadczenia”

  Wersja polskojęzyczna link
  Po raz trzeci ster rządów w Republice Federalnej Niemiec dzierży Angela Merkel. Po raz drugi przypadło jej kierować pracami gabinetu wyłonionego przez wielką koalicję.  O ile kierowana przez nią CDU szła do wyborów pod hasłem „Tak trzymać” (Weiter so), to opozycyjna socjaldemokracja prezentowała wyborcom cały wachlarz zmian. Musi zaskakiwać fakt, że to właśnie postulaty lansowane przez socjaldemokratów zyskują bez problemów poparcie silniejszego koalicjanta.  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 162/2014: Prof. Ilona Romiszewska, „Budżet RFN w 2014 r. i założenia budżetowe do 2018 r. – ambitne zadania i plany koalicji CDU/CSU i SPD”

  BIZ 162„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 162/2014:  Prof. Ilona Romiszewska, „Budżet RFN w 2014 r. i założenia budżetowe do 2018 r. – ambitne zadania i plany koalicji CDU/CSU i SPD”

  Wersja polskojęzyczna link

  Objęcie władzy przez koalicję CDU/CSU i SPD oznaczało konieczność przygotowania nowego budżetu federacji, który odzwierciedlałby również postanowienia podpisanej w 2013 r. umowy koalicyjnej. Zawierała ona znaczący akapit dotyczący budżetu i finansów federacji, w którym mowa jest o konieczności budowania solidnych podstaw finansowych, zrównoważonego budżetu, a także powstrzymania lawinowo rosnącego zadłużenia państwa. Rząd koalicji CDU/CSU/SPD prezentując budżet wskazuje, iż zadłużanie państwa jest czynem nagannym i chce, aby Niemcy  stały się także w tym obszarze wzorcem dla Europy (Musterknabe).

     „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 161/2014: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Amerykański „pivot” ku Europie – jako efekt wydarzeń na Ukrainie?”

  Ukraina USA„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 161/2014:  Prof. Jadwiga Kiwerska, „Amerykański „pivot” ku Europie – jako efekt wydarzeń na Ukrainie?”

  Wersja polskojęzyczna link

  Czy w dzisiejszym dramacie Ukrainy możemy doszukać się czegokolwiek pozytywnego? Pytanie na pozór wydaje się nie na miejscu, biorąc pod uwagę  skalę i konsekwencje konfliktu rozgrywającego się za naszą wschodnią granicą, w którym giną ludzie, a dramatyzm sytuacji potęguje obawa, że imperialne ambicje Władimira Putina nie ograniczą się tylko do Krymu. Zatem pytanie, czy istnieje jakiś pozytywny aspekt wydarzeń na Ukrainie, powinno być raczej retoryczne. Jednak warto zwrócić uwagę na pewien czynnik, który nie do końca możemy jeszcze wyartykułować lub ocenić jego skalę, ale wydaje się być konsekwencją rosyjskiej agresji na Krymie.

   


  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 160/2014: Marcin Tujdowski, „Klęska systemu zachęt prorodzinnych w Niemczech”

  BIZ 160„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 160/2014:  Marcin Tujdowski, „Klęska systemu zachęt prorodzinnych w Niemczech”

  Wersja polskojęzyczna link

  Wyczerpywanie się rezerw demograficznych jest palącym problemem w państwach rozwiniętych. Perspektywa depopulacji kraju implikuje daleko idące decyzje w zakresie polityki społecznej i migracyjnej. Nie powinno więc dziwić, że wydatki na zachęty prorodzinne rosły w ostatnich latach także w Republice Federalnej Niemiec. Czy pomogły one jednak zachować dodatnie saldo demograficzne RFN?

   

  Więcej artykułów…