Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - Archiwum

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 146/2013: Profesor Piotr Misztal, „Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 146/2013:  Profesor Piotr Misztal, „Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku”

  http://www.iz.poznan.pl/news/775_ewolucja%20wymiany%20handlowej.pdf

  Handel zagraniczny towarami stanowił w przeszłości i obecnie wciąż stanowi główny element szeroko pojętej współpracy gospodarczej Polski z Niemcami. Pomimo systematycznego spadku znaczenia Niemiec w polskim handlu zagranicznym, odnotowuje się powolny wzrost podobieństwa, komplementarności i dywersyfikacji wzajemnej wymiany handlowej oraz dynamiczny wzrost znaczenia handlu wewnątrzgałęziowego w polsko-niemieckich obrotach towarowych. Prognozy krótkookresowe wskazują, że polski handel zagraniczny wciąż będzie w najbliższym czasie w dużym stopniu zależny od Europy, a w szczególności od Niemiec, lecz prognozy długookresowe przewidują dalszy spadek udziału Niemiec w handlu zagranicznym Polski z obecnych 25% do poziomu poniżej 20% w 2030 r.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 145/2013: Dr Natalia Jackowska, „Tadeusz Mazowiecki in memoriam”

  Publikacja internetowa Instytutu Zachodniego „Biuletyn IZ” ukazuje się od 2008 r. Zawiera bieżące analizy najważniejszych wydarzeń i problemów z zakresu stosunków polsko-niemieckich, europejskich i transatlantyckich.  Newsletter z informacją o kolejnych „Biuletynach” dociera do około 1500 odbiorców – głównie naukowców, polityków, urzędników i dziennikarzy. Link do strony:

  http://www.iz.poznan.pl/index.php?p=biuletyn&lang=pl

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 145/2013: Dr Natalia Jackowska, „Tadeusz Mazowiecki in memoriam”

  http://www.iz.poznan.pl/news/746_T.Mazowiecki.pdf

  O historycznej roli Tadeusza Mazowieckiego rozstrzygnęły fundamentalne decyzje, inicjujące przebudowę ustroju państwowego i gospodarczego Polski oraz działalność międzynarodowa ukierunkowana na trwałe zabezpieczenie polskiej racji stanu w zmieniającej się sytuacji zewnętrznej. Nie można jednak ograniczać oceny dokonań Tadeusza Mazowieckiego do okresu po 1989 r. Ewolucja sięgającej lat powojennych jego drogi ideowej oraz gromadzone doświadczenia są świadectwem epoki i podstawą poglądów oraz działań, dzięki którym stał się m.in. współtwórcą polsko-niemieckiego porozumienia oraz orędownikiem autentycznej jedności Europy.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 144/2013: Profesor Jadwiga Kiwerska, „Wątpliwy przywódca – USA po ostatnich doświadczeniach”

  Publikacja internetowa Instytutu Zachodniego „Biuletyn IZ” ukazuje się od 2008 r. Zawiera bieżące analizy najważniejszych wydarzeń i problemów z zakresu stosunków polsko-niemieckich, europejskich i transatlantyckich.  Newsletter z informacją o kolejnych „Biuletynach” dociera do około 1500 odbiorców – głównie naukowców, polityków, urzędników i dziennikarzy.

  Link do strony: http://www.iz.poznan.pl/index.php?p=biuletyn&lang=pl

   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 144/2013: Profesor Jadwiga Kiwerska, „Wątpliwy przywódca – USA po ostatnich doświadczeniach”
  http://www.iz.poznan.pl/news/734_watpliwyprzywodca.pdf
  „Ameryka, tak jak w swoim czasie Rzym, Wenecja czy imperium brytyjskie, jest głównym organizatorem współczesnego świata, mocarstwem popychającym go naprzód, siłą decydującą o równowadze i stawiającą tamę anarchii” – tak w 2003 r. pisał Robert D. Kaplan, jeden z czołowych publicystów amerykańskich. Warto zadać sobie pytanie, czy teza ta dzisiaj może się obronić, zwłaszcza w kontekście ostatnich głośnych wydarzeń. Czy Stany Zjednoczone zachowały swój status dominującego mocarstwa na arenie międzynarodowej, bez którego woli i zaangażowania niewiele w świecie może się zdarzyć? Czy ich wpływ na rozwiązywanie kluczowych globalnych problemów politycznych, gospodarczych, społecznych pozostał nieporównywalnie duży? Czy nadal wyznaczają standardy, normy i wartości?