Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - uchodźcy

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 201/2015: Marcin Tujdowski, „Ruch PEGIDA a kryzys migracyjny”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 201/2015: Marcin Tujdowski, „Ruch PEGIDA a kryzys migracyjny”

  Wersja polskojęzyczna link

  Ruch PEGIDA („Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu”), podobnie jak inne społeczne ruchy antymigracyjne czy powiązana z PEGID-ą partia Alternatywa dla Niemiec, bywa przypisywany do nurtu skrajnej prawicy. Czy jest to słuszne podejście? Wiele wskazuje na to, że wbrew stereotypom aktywność tych ruchów wcale nie wzmacnia pozycji ugrupowań skrajnie prawicowych, lecz wręcz przeciwnie. Stanowi zagrożenie dla partii politycznego mainstreamu (głównie CDU/CSU) poprzez odbieranie im wyborców klasy średniej. Kryzys migracyjny może zatem zmienić mapę polityczną Niemiec.
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 198/2015: Anna Bachmann, „Konsekwencje kryzysu uchodźczego dla strefy Schengen”

  BIZ 198„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 198/2015: Anna Bachmann, „Konsekwencje kryzysu uchodźczego dla strefy Schengen”

  Wersja polskojęzyczna link
  Układ z Schengen znoszący kontrolę przemieszczania się osób wewnątrz strefy jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej.
  Jednak w dwudziestą rocznicę utworzenia strefy dalsze jej istnienie stoi pod znakiem zapytania. Czy możliwy jest powrót do przeszłości, kiedy kontrole graniczne były codziennością w Europie? Czy ograniczanie jednej z podstawowych wolności europejskich nie uruchomi powolnego demontażu Unii Europejskiej?

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 197/2015: prof. Anna Potyrała, prof. Sebastian Wojciechowski, „Za” i „przeciw". Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 197/2015: prof. Anna Potyrała, prof. Sebastian Wojciechowski, „Za” i „przeciw". Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji

  Wersja polskojęzyczna link
  Z ponad 600 tys. osób przybyłych do UE od początku 2015 r. zaledwie około 227 tys. stanowią faktyczni uchodźcy z Syrii, Erytrei czy Iraku. Pozostali pochodzą z tzw. państw bezpiecznych, takich jak Albania, Kosowo czy Serbia. W konsekwencji, zaproponowany przez Komisję Europejską system relokacji budzi kontrowersje i stanowczy sprzeciw tych, którzy na plan pierwszy wysuwają konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed destabilizacją porządku wewnętrznego.   
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 196/2015: Dr Jacek Kubera, "Kryzys migracyjny z perspektywy francuskiej”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 196/2015: Dr Jacek Kubera, "Kryzys migracyjny z perspektywy francuskiej”

  Wersja polskojęzyczna link
  Kryzys migracyjny okazał się próbą dla stosunków francusko-niemieckich.
  Po początkowym zaskoczeniu działaniami Niemiec, Francja zdecydowała się poprzeć system kwotowy, mimo że nie wycofała się z przekonania o potrzebie odróżnienia uchodźców od imigrantów ekonomicznych i z ostrożnością reagowała na deklaracje o możliwości przyjęcia przez Niemcy coraz to większej liczby osób poszukujących schronienia. Przebieg kryzysu migracyjnego podkreślił wagę istnienia francusko-niemieckiego duetu, przypomniał o podziale na wschodnią i zachodnią Europę, a w samej Francji wykorzystany został do prowadzenia międzypartyjnych rozgrywek.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 195/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Czy to jest wyłącznie problem Europy? Stany Zjednoczone wobec kryzysu migracyjnego”

  BIZ 195„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 195/2015: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Czy to jest wyłącznie problem Europy? Stany Zjednoczone wobec kryzysu migracyjnego”

  Wersja polskojęzyczna link
  Dramat uchodźców stawia Unię Europejską przed wielkim wyzwaniem – bo to do jej bram dobijają się setki tysięcy przybyszów z Syrii, Iraku, Afganistanu czy Libii. To przede wszystkim Europa musi się zmierzyć z tą największą od zakończenia II wojny światowej „wędrówką ludów”. Jednak także po drugiej stronie Atlantyku coraz częściej pada pytanie, czy jest to tylko problem Europy. Czy Stany Zjednoczone nie powinny wziąć na siebie większej odpowiedzialności za los uchodźców? W jaki sposób Ameryka może pomóc uciekinierom z Bliskiego Wschodu i Afryki, wspierając tym samym swoich europejskich sojuszników?
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 194/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Przez Lampedusę do Europy czyli nielegalna migracja do Włoch.”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 194/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Przez Lampedusę do Europy czyli nielegalna migracja do Włoch.”

  Wersja polskojęzyczna link
  Nie tylko bliskość geograficzna Włoch skłania uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu do kierowania się do tego kraju. Nie pomniejszając znaczenia obecnych także i tutaj głosów sprzeciwiających się masowej migracji, dominująca część włoskiego społeczeństwa jest doń nastawiona mniej lub bardziej pozytywnie.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 193/2015: Dr Piotr Kubiak, „Kanclerz Angela Merkel w ogniu krytyki”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 193/2015: Dr Piotr Kubiak, „Kanclerz Angela Merkel w ogniu krytyki”

  Wersja polskojęzyczna link

  W ostatnich tygodniach w RFN nasiliła się dyskusja pomiędzy zwolennikami dalszego przyjmowania cudzoziemców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a osobami opowiadającymi się za ograniczeniem masowego napływu imigrantów. Kanclerz A. Merkel znalazła się w ogniu krytyki, nie tylko ze strony części opozycji, ale również tej płynącej z szeregów koalicji i własnej partii. Również notowania sondażowe A. Merkel, która przez wiele miesięcy cieszyła się niesłabnącą popularnością, zaczęły spadać. Jakie zatem konsekwencje polityczne może mieć obecny kryzys imigracyjny?
  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 192/2015: Tomasz Morozowski, „Zmiany legislacyjne w Niemczech w obliczu kryzysu uchodźczego”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 192/2015: Tomasz Morozowski, „Zmiany legislacyjne w Niemczech w obliczu kryzysu uchodźczego”

  Wersja polskojęzyczna link

  W grupie państw, które w obliczu kryzysu uchodźczego otworzyły swoje granice i zadeklarowały chęć przyjęcia imigrantów wiodącą rolę odgrywają Niemcy. Po początkowym entuzjazmie symbolizowanym przez doniosłe wypowiedzi kanclerz Merkel nadszedł czas wątpliwości i pytań o to, czy i jakie limity przyjmowania uchodźców powinny zostać wprowadzone, o konsekwencje otwartych granic, pojemność rynku pracy, czy sposoby asymilacji. Warto spojrzeć na tę kwestię z perspektywy niemieckiego systemu prawnego, w szczególności prawa azylowego oraz przeanalizować sposób, w jaki władze Niemiec starają się je dostosować do nowych, kryzysowych okoliczności.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 191/2015: Anna Bachmann, „Niemieckie społeczeństwo wobec napływu uchodźców”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 191/2015: Anna Bachmann, „Niemieckie społeczeństwo wobec napływu uchodźców”

  Wersja polskojęzyczna link

  Niemieckie społeczeństwo w ostatnich tygodniach było chwalone za otwartość i humanitaryzm. Postawę tę można określić jako wyraz tzw.
  kultury powitania (Willkomenskultur), charakteryzującej się chęcią pomocy i brakiem uprzedzeń wobec obcych. Media zapełniły się obrazkami wolontariuszy, którzy o każdej porze dnia i nocy czekali na uchodźców na dworcach i w ośrodkach z ciepłym jedzeniem i dobrym słowem. Nad nimi na transparentach w różnych językach pojawiało się hasło „Uchodźcy mile witani!”. Po kilku tygodniach wróciły obawy, lęki i ksenofobia.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 190/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Niemiecki rynek pracy wobec masowego napływu cudzoziemców”

  BIZ 178„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 190/2015: Prof. Tomasz Budnikowski, „Niemiecki rynek pracy wobec masowego napływu cudzoziemców”

  Wersja polskojęzyczna link


  Cudzoziemcy przybywający do Niemiec mogą zaistnieć na tamtejszym rynku pracy już w średnim okresie - najbliższych kilku lat. Zarówno korzystna struktura wiekowa, jak i niezły poziom przygotowania zawodowego sprawia, że nie powinni oni na ogół mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Niewątpliwie pewnym utrudnieniem będą kłopoty natury językowej.
  Niekorzystne tendencje demograficzne w Polsce powodują, że na rodzimym rynku pracy coraz pilniejsze stanie się sięgnięcie po cudzoziemców.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego