Select language: en pl

  Instytuty badawcze podstawą zaplecza naukowego do realizacji programów rządowych w zakresie sektora paliwowo-energetycznego

  Dnia 16 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Ministerstwem Energii oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) reprezentowanym przez dyrektora naczelnego prof. dr hab. inż. Andrzeja G. Chmielewskiego w sprawie współpracy przy rozpatrywaniu zgłoszeń „Innowacje dla energii”. Ze strony IChTJ do współpracy w zakresie realizacji porozumienia zostali wskazani: dr inż. Agnieszka Miśkiewicz oraz dr inż. Marcin Brykała – adiunkci w Zakładzie Naukowym Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej.

  Podobne porozumienie podpisali przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Instytutu Nafty i Gazu, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego oraz Instytutu Energetyki.

  Ponadto sześć instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Energii: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Energetyki, Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego podpisało porozumienie o współpracy. Główne cele tego porozumienia to połączenie potencjałów, budowa zaplecza naukowego i wsparcie administracji w podejmowaniu decyzji dotyczących sektora paliwowo-energetycznego.

  Podczas spotkania minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że resort energii wpisując się w rządowy trend sieciowania instytucji naukowych i badawczych, dąży do wzmocnienia mechanizmów współpracy instytutów, co ma służyć przede wszystkim kształtowaniu silnych powiązań pomiędzy nauką i przemysłem. Szef resortu energii zaznaczył, że instytuty mają być podstawą zaplecza naukowego do realizacji programów rządowych w zakresie sektora energii i górnictwa oraz mają podejmować inicjatywy na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, środowiskowego i publicznego.

  Więcej informacji na stronie: http://www.me.gov.pl/node/28155

  źródło zdjęcia: Ministerstwo Energii