Inauguracja „Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym”

17 marca br. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się spotkanie inaugurujące utworzenie  „Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym” (HortiInnoTech). W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących 18 jednostek naukowych oraz 74 podmioty gospodarcze i organizacje ogrodnicze.

Celem powołania Platformy jest zintensyfikowanie współpracy, inicjowanie i integrowanie działań na rzecz innowacji w produkcji, przechowywaniu i przetwarzaniu płodów ogrodniczych oraz stawienie czoła wyzwaniom nakreślonym w Strategii Europa 2020, w tym zwłaszcza tworzeniu Europejskich Platform Technologicznych służących osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego. Tworzenie tych innowacji wzmocni współpracę jednostek naukowych z produkcją ogrodniczą i przemysłem spożywczym, farmaceutycznym, maszynowym dzięki współkształtowaniu planów i strategii na poziomie krajowym i europejskim oraz realizacji wspólnych projektów.

Koordynatorem Platformy jest Instytut Ogrodnictwa. Powołano został również Komitet Koordynacyjny będący organem wykonawczym Platformy, którego Przewodniczącym został prof. Ryszard Hołownicki. Na zakończenie spotkania przedstawiciele jednostek naukowych, podmiotów gospodarczych i organizacji ogrodniczych podpisali umowę o ustanowieniu „Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym”.

 

P1170179
P1170183
P1170185
P1170189
P1170196
P1170204
P1170206
P1170208
P1170210
P1170218
P1170224
P1170228
P1170231
P1170236
P1170243
01/15 
start stop bwd fwd

Źródło, zdjęcia: IO