Select language: en pl

    "BUDOWNICTWO DREWNIANE – TRENDY I WYZWANIA”

    Instytut Technologii Drewna zaprasza na konferencję naukowo-techniczną „BUDOWNICTWO DREWNIANE – TRENDY I WYZWANIA”

    Konferencja odbędzie się 16 października 2018 r. w ITD w Poznaniu. Głównym jej celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń z zakresu budownictwa drewnianego w Polsce.

    Przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy oraz trendy innowacyjne i rozwojowe, w szerokim aspekcie tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem: kształtowania formy i rozwiązań techniczno-materiałowych, modelowania i obliczania konstrukcji, złączy i wzmacniania elementów konstrukcyjnych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony drewna przed wilgocią i destrukcją biologiczną.

    Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączniku oraz na stronie: https://www.itd.poznan.pl/pl/aktualnosci/konferencja-budownictwo-drewniane-2018.