VIII Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”

grafika pasek do informacji o konferencji

6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Konferencja organizowana jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i wyników prac naukowo-badawczych, praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających zrównoważony rozwój terenów zdegradowanych.

Tematyka konferencji:
–    Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
–    Charakterystyka terenu – rozpoznawanie i monitoring
–    Innowacyjne technologie oczyszczania terenów
–    Przyrodnicze i krajobrazowe aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych
–    Innowacyjne zarządzanie ponownym wykorzystaniem terenów – aspekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne
–    Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia przypadków i dobre praktyki
–    Narzędzia wsparcia rewitalizacji zdegradowanych zdegradowanych obszarów miejskich
W ramach Konferencji odbędzie się sesja terenowa – objazd terenów przykładowych rewitalizacji: tereny prezentujące dziedzictwo kulturowe i przemysłowe – tereny zanieczyszczone – obiekty postindustrialne w tkance miejskiej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych naukowców, przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, firm budowlanych, a także instytucji finansujących.

Rejestracja uczestników do 19 września 2014.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz zakres tematyczny dostępne są na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl.