Nagrody Kryształowej Brukselki 2016

W czwartek 2 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Kryształowej Brukselki. Nagroda przyznawana jest najlepszym polskim naukowcom i przedsiębiorcom za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. W tym roku nagrodzono uczestników trwającego obecnie największego w historii UE programu ramowego „Horyzont 2020”. Wśród laureatów znaleźli się: Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, firmy Synektik S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. oraz prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku kapituła zdecydowała także o wyróżnieniu nagrodą specjalną dwóch wybitnych uczonych, popularyzatorów nauki i promotorów polskiego uczestnictwa w programach ramowych UE: prof. Janusza Bujnickiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Janusza Hołysta z Politechniki Warszawskiej.

W uroczystej Gali udział wziął Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski, członek Kapituły przyznającej wyróżnienia, który wspólnie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem wręczył statuetki w kategorii „Nauka – uczelnie i instytuty”.

Organizatorem inicjatywy wręczania nagrody Kryształowej Brukselki jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) wspierający uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w programach ramowych UE.

Zdjęcia: KPK