„Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki” – inauguracja cyklu konferencji regionalnych

 

Konferencja inauguracyjna z udziałem prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się 29 października 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Cykl konferencji, które do końca roku odbędą się w całej Polsce, zorganizowało MNiSW we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Regionalnymi Punktami Kontaktowymi.

Celem konferencji regionalnych jest zaprezentowanie możliwości, jakie oferuje program „Horyzont 2020”, omówienie zasad uczestnictwa w programie oraz przedstawienie bezpłatnego pakietu usług oferowanego przez Sieć KPK i wsparcia ze strony MNiSW. Podczas wszystkich spotkań zostaną zaprezentowane doświadczenia uczestników programów ramowych, którzy z sukcesem aplikowali i realizowali unijne projekty badawcze.

Dyrektor KPK PB UE - dr inż. Zygmunt Krasiński podsumowując dotychczasowy udział Polski w programach ramowych, poinformował, że polskie zespoły badawcze, dzięki udziałowi w projektach 5., 6. i 7. Programu Ramowego, UE uzyskały łącznie kwotę 766 mln euro.

Wyniki pierwszych 38 konkursów Horyzontu 2020 wskazują na olbrzymie zainteresowanie środowiska europejskiego tym programem. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że z 800 polskich aplikujących zespołów badawczych, 127 uczestniczy w projektach przeznaczonych do finansowania. Zaś 11 polskich instytucji koordynuje międzynarodowe projekty naukowe. Oznacza to wskaźnik sukcesu na poziomie 15,8% i jest on o 2 punkty proc. większy niż średnia dla Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 


Źródło zdjęć: Krajowy Punkt Kontaktowy