Select language: en pl

  dr inż. Mieczysław S. Ostojski, Prof. WSŚ

  ostojskiAbsolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz profesor Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy. Karierę naukową rozpoczął na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1986 roku obronił pracę doktorską. W latach 1991-1995 był pierwszym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Następnie pracował w Ministerstwie Środowiska, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą (1996-1999) oraz Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych (2003-2006). Równocześnie w latach 2003-2005 pełnił obowiązki Dyrektora Biura Gospodarki Wodnej. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Polskiego Dyrektora Wodnego przy Komisji Europejskiej.

  Działalność Mieczysława Ostojskiego w latach 1994-2009 związana była także z Komisją Helsińską (HELCOM), w ramach, której sprawował funkcję Przewodniczącego Polskiej Grupy ds. Zalewu Wiślanego (1994-1995), Wice Przewodniczącego Grupy Zadaniowej ds. Wdrażania Programu Bałtyckiego (1997-1999), Sekretarza Wykonawczego tej organizacji w latach 1999-2003 oraz Przewodniczącego HELCOM (2006-2008). Przewodniczył Konferencji Ministerialnej HELCOM, która 15 listopada 2007 roku w Krakowie przyjęła Bałtycki Plan Działań.

  Od dnia 1 czerwca 2006 roku jest Dyrektorem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW PIB) oraz Stałym Przedstawicielem Polski przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Podczas XV Kongresu Światowej Organizacji Meteorologicznej w czerwcu 2007 roku został wybrany na Członka Rady Wykonawczej WMO.

  Odbył staże naukowe m.in. we Francji (IMF de Toulouse); Czechosłowacji (Politechnika Praska) oraz w Japonii (Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej). Brał także udział w 14. misjach naukowych, między innymi we Francji w Krajowym Instytucie Badań Stosowanych (INSA de Toulouse) i Czechosłowacji na Politechnice Praskiej. Jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Jego dorobek naukowy obejmuje prawie 200 publikacji i prac naukowych, głównie dotyczących zagadnień gospodarki wodnej.

  Źródło informacji: www.imgw.pl