Zmniejszanie różnic między badaniami a innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych

Instytut Technologii Drewna informuje o zakończeniu projektu „Zmniejszanie różnic między badaniami a innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych" („Bridging Gaps between R2I in REsource Efficiency and RAw Materials" (RERAM)). Program współfinansowany był ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Tematyka Projektu dotyczyła zarządzania sektorem leśno-drzewnym, transferu technologii,  innowacji,  klastrów oraz zrównoważonego rozwoju, a realizowana była przez 11 konsorcjantów z 7 krajów (Niemcy, Austria, Belgia, Polska, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan).

Realizacja Projektu zakończyła się w maju 2016 roku konferencją podsumowującą, która odbyła się w dniach 18-19.05.2016 we Lwowie.

W załączeniu znajduje się raport podsumowujący Projekt RERAM. Raport zawiera wiele ważnych i ciekawych informacji branżowych wraz z aktywnymi linkami i odwołaniami do stron internetowych z materiałami prezentującymi efekty poszczególnych etapów Projektu. Są to m.in.: raport z analizy efektywności wykorzystania zasobów sektora leśnego w Europie Wschodniej, raport z przeprowadzonej kontroli w Przedsiębiorstwach biorących udział w Projekcie, raport podsumowujący regionalne dialogi R2I dla efektywnego wykorzystania zasobów oraz podręcznik pt. „Efektywność wykorzystania zasobów w MŚP działających w sektorze drzewnym”. 

Załącznik: raport podsumowujący projektu RERAM