Innowacyjne urządzenie z NCBJ pomoże w walce z przemytem

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało ze spółką PID Polska umowę dotyczącą komercjalizacji Polskiego Systemu Kontroli Cargo „CANIS”. To milowy krok we wprowadzaniu na rynek unikatowej technologii opracowanej przez polskich naukowców. 

27 października br. w Parku Naukowo-Technologicznym NCBJ, uroczyście podpisano umowę o współpracy, której celem jest komercjalizacja Polskiego Systemu Kontroli Cargo. Dzięki współpracy ze spółką PID Polska, naukowcy ze Świerka otrzymują możliwość wprowadzenia na rynek urządzenia służącego do prześwietlania ładunków wielogabarytowych na przejściach granicznych – „CANIS”. System ten opracowany został w ramach projektu „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych” (w skrócie: „AiD”). Istotny udział w doprowadzeniu do komercjalizacji systemu „CANIS” mają także pracownicy NCBR, PwC oraz Departamentu Służby Celnej MF, którzy swoimi kompetencjami wsparli ten skomplikowany proces.

Polski System Kontroli Cargo to innowacyjne i zaawansowane technologicznie urządzenie służące do prześwietlania ładunków wielogabarytowych takich jak kontenery lotnicze, ciężarówki czy wagony kolejowe, które „zagląda” do ich wnętrza bez potrzeby otwierania go i prowadzenia fizycznej kontroli – tłumaczy dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ – wysoka skuteczność naszego rozwiązania w wykrywaniu towarów nielegalnie przewożonych przez granice, w tym towarów niebezpiecznych, wspomoże służby w walce z przemytem i przyczyni się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa kraju. Olbrzymie zaangażowanie naszych naukowców i wsparcie partnerów zaowocowało podpisaną dziś umową. To niewątpliwie krok milowy do osiągnięcia wspólnego sukcesu rynkowego.

Polski System Kontroli Cargo („CANIS”) jest urządzeniem radiograficznym służącym do prześwietlania ładunków wielogabarytowych. Jego sercem jest akcelerator, którego zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej wiązki twardego promieniowania rentgenowskiego. W tym celu przyspiesza on elektrony do wysokich energii, które następnie w wyniku gwałtownego wyhamowania na tarczy stają się źródłem twardego (przenikliwego) promieniowania rentgenowskiego (promieniowania X). Odpowiednio uformowana wiązka takiego promieniowania kierowana jest na prześwietlany obiekt i rejestrowana przez układ detektorów.

System informatyczny, zintegrowany z układem detekcyjnym, odpowiedzialny jest za odtworzenie kształtów i właściwości fizycznych przedmiotów znajdujących się wewnątrz przewożonego obiektu. Innowacyjnym rozwiązaniem polskich naukowców jest możliwość naprzemiennego prześwietlania dwiema wiązkami fotonów, tj. o energii 4 MeV i 6 MeV, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie lepszego zróżnicowania zawartości cargo na wyświetlanym obrazie (lepsza jakość wyniku). Przykładowo, kluczem do wykrywania papierosów jest to, że absorbują one promieniowanie rentgenowskie w odmienny sposób niż powietrze czy też inne materiały. Ponieważ papierosy składają się przede wszystkim ze związków organicznych, czyli ze związków o niskiej liczbie atomowej (głównie węgla, tlenu i wodoru), to poprzez analizę obrazów wygenerowanych przez urządzenie funkcjonariusze celni potrafią niemal bezbłędnie wskazać gdzie znajdują się podejrzane ładunki. System informatyczny dodatkowo wspomaga ich pracę poprzez szeroką gamę narzędzi do przetwarzania obrazów. Na ekranie monitora widać dokładnie zawartość wnętrza prześwietlanego obiektu. Nie ma więc potrzeby otwierania badanego kontenera, co jest działaniem kłopotliwym i czasochłonnym m.in. na przejściach granicznych, w portach czy na bocznicach kolejowych. Polski System Kontroli Cargo przyczyni się zatem do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności kontroli.

Na mocy zawartej umowy PID Polska jest wyłącznym sprzedawcą Polskiego Systemu Kontroli Cargo „CANIS”. Porozumienie zawarte na pięć lat, z możliwością dowolnego przedłużenia, zapewnia naukowcom skuteczne wejście na rynek z wysokiej klasy technologią.

Projekt AiD realizowany był w NCBJ w latach 2008-2013. Wartość wszystkich prac wyniosła 85,5 mln zł, w tym 67,5 mln zł było kwotą dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nadrzędnym rezultatem projektu jest zbudowanie polskich kompetencji w wielu ważnych obszarach, w szczególności w zakresie symulacji, zaawansowanych obliczeń, budowy struktur przyspieszających, prototypowaniu lamp rentgenowskich czy tworzeniu złożonych konstrukcji mechanicznych jak również projektowaniu nowoczesnej elektroniki i wdrażaniu nowoczesnych systemów informatycznych.

W ramach projektu AiD, oprócz demonstratora „CANIS”, powstały jeszcze inne demonstratory technologii: akcelerator medyczny COLINE 6, akcelerator śródoperacyjny INTRALINE, system neutronowy SWAN oraz igła fotonowa INLINE. Obecnie w NCBJ prowadzone są intensywne prace mające na celu ich komercjalizację. Dzięki temu naukowcy ze Świerka nie tak dawno podpisali umowę z KGHM Polska Miedź S.A. na rozwój dwóch technologii – rentgenowskiej i neutronowej.

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli m.in.: Mikołaj Wroniszewski (Prezes PID Polska), Łukasz Nikodem (Marketing Manager PID Polska), Dorota Dębińska-Pokorska (PwC), dr hab. Krzysztof Kurek (Dyrektor NCBJ), dr Agnieszka Syntfeld-Każuch (Zastępca Dyrektora NCBJ ds. Innowacji i Wdrożeń), dr Jacek Rzadkiewicz (Dyrektor Departamentu Aparatury i Technik Jądrowych NCBJ).

 

 

Źródło, zdjęcia: NCBJ