Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Laboratorium Badań Chemicznych ICiMB

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych. W uroczystości wziął udział  Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi.

Modernizację dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umożliwiło to utworzenie nowoczesnego zaplecza badawczego dla akredytowanego i notyfikowanego laboratorium badań materiałów budowlanych i szkła oraz surowców stosowanych do ich produkcji. Modernizacja dotyczyła zespołu pomieszczeń, gdzie prowadzone są analizy chemiczne w bardzo szerokim zakresie. Remont trwał od grudnia 2016 r.

Spotykamy się w murach Instytutu, który świetnie rozumie potrzeby gospodarki. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że należy wesprzeć finansowo modernizację tutejszego laboratorium. Instytut jest przykładem tego, jak powinny funkcjonować instytucje badawcze – powiedział Minister Gowin  podczas uroczystości otwarcia Laboratorium – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział krakowski, jest jednym z najlepszych. Uruchomiliśmy Laboratorium Badań Chemicznych, które budzi zazdrość nawet wśród przedstawicieli wielkich, zagranicznych koncernów pod względem jakości aparatury i jakości krakowskich naukowców.

Krakowskie Laboratorium działa od 50 lat, jego powierzchnia to ok. 300 m². Jednostka wykonuje badania właściwości chemicznych i fizycznych materiałów budowlanych, specjalizuje się wykonywaniu zaawansowanych analiz chemicznych cementów oraz składników cementu, tj. żużli, popiołów, kamieni wapiennych, łupków, pyłu krzemionkowego i pucolan. Laboratorium prowadzi też badania chemiczne szkła.

Modernizacja Laboratorium Badań Chemicznych jest kolejnym krokiem inwestycyjnym ICiMB, który skutkuje rozszerzeniem ilości i podniesieniem jakości prowadzonych innowacyjnych prac badawczych i wdrożeń przemysłowych wykonywanych na potrzeby polskiej nauki i gospodarki.  Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych posiada wieloletnie doświadczenie w pracach B+R ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych wdrożeń dla przemysłu. Posiada wiele prestiżowych krajowych i europejskich uprawnień potwierdzających wysoką jakość badań dotyczących zaawansowanych materiałów i technologii.

 

Źródło i zdjęcia: ICiMB