Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących

Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących

AC 001 »
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Jednostka Certyfikująca Wyroby - Ośrodek Jakości
ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa    

AC 002 »
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Certyfikacji
ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa    

AC 004 »
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach,
Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów
ul. Chorzowska 50A; 44-100 Gliwice    

AC 006 »
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Jednostka Certyfikująca Wyroby
ul. Rakowiecka 32; 02-532 Warszawa 

AC 007 »

Instytut Metali Nieżelaznych
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu,

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - Zakład Certyfikacji

ul. Forteczna 12; 61-362 Poznań    

AC 008 »

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Zakład Certyfikacji, ul. Marywilska 42B; 03-042 Warszawa    

AC 010 »
Instytut Nafty i Gazu
Biuro Certyfikacji
ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków    

AC 011 »
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Zakład Certyfikacji
ul. Wrocławska 37A; 30-011 Kraków    

AC 015 »
Instytut Transportu Samochodowego
Pracownia Certyfikacji Wyrobów
ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa    

AC 016 »
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
Centrum Certyfikacji Opakowań
ul. Konstancińska 11; 02-942 Warszawa    

AC 017 »
Instytut Włókiennictwa
Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT
ul. Gdańska 118; 90-520 Łódź    

AC 018 »
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa    

AC 020 »
Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa    

AC 021 »
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Jednostka Certyfikująca Wyroby
ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa    

AC 022 »
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
Ośrodek Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego
ul. Obornicka 108; 50-961 Wrocław    

AC 023 »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca
, ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice  

AC 027 »
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Ośrodek Certyfikacji
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7; 05-220 Zielonka    

AC 029 »
Instytut Spawalnictwa
Ośrodek Certyfikacji
ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice    

AC 030 »
Instytut Odlewnictwa
Biuro Certyfikacji i Normalizacji
ul. Zakopiańska 73; 30-418 Kraków  

AC 038 »
Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca
Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice    

AC 041 »
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Zakład Certyfikacji
ul. Duchnicka 3; 00-796 Warszawa    

AC 044 »
Instytut Technologii Elektronowej
Biuro Certyfikacji  PREDOM-OBR
ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa    

AC 052 »
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Certyfikacji Wyrobów
ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa    

AC 053 »

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Centrum Badań i Certyfikacji

ul. Leopolda 31; 40-189 Katowice    

AC 054 »
Instytut Spawalnictwa
Ośrodek Certyfikacji
ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice    

AC 055 »
Instytut Przemysłu Skórzanego
Ośrodek Certyfikacji
ul. Zgierska 73; 91-462 Łódź   

AC 058 »
Instytut Spawalnictwa
Ośrodek Certyfikacji
ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice    

AC 060 »
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Oddział Certyfikacji Wyrobów
Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa    

AC 062 »
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych
ul. M. Curii-Skłodowskiej 19/27; 90-570 Łódź    

AC 063 »
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego
Jednostka Certyfikująca
ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka    

AC 065 »
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Biuro Certyfikacji
Al. W. Korfantego 193; 40-157 Katowice    

AC 069 »
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa    

AC 071 »
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa    

AC 072 »
Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa    

AC 074 »
Instytut Sportu
Zespół Certyfikacji
ul. Trylogii 2/16; 01-981 Warszawa    

AC 076 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej Zakład Kotłów i Urządzeń Grzewczych
Zespół ds. Certyfikacji
ul. Dostawcza 1; 93-231 Łódź    

AC 077 »
Instytut Transportu Samochodowego
Pracownia Certyfikacji Osób
ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa    

AC 079 »
Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
ul. Długa 44/50; 00-241 Warszawa    

AC 083 »
Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca
Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice    

AC 086 »

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji
ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków  

AC 092 »
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Certyfikacji
ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa    

AC 098 »
Instytut Technologii Drewna
Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego
ul. Winiarska 1; 60-654 Poznań    

AC 116 »
Instytut Nafty i Gazu
Biuro Certyfikacji
ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków    

AC 117 »
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Zespół ds. Certyfikacji
ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

AC 128 »
Instytut Kolejnictwa
Ośrodek Jakości i Certyfikacji
ul. Józefa Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa    

AC 134 »
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-OBR"
Biuro Certyfikacji PREDOM-OBR
ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa
 
AC 138 »
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Jednostka Certyfikująca Wyroby - Ośrodek Jakości
ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa    

AC 145 »
Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca
Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice    
 
AC 165 »
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca
ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice 
 
AC 168 »    
Instytut Elektrotechniki
Instytut Elektrotechniki, Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych
ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Razem aktywnych akredytacji: 50