Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wśród zwycięzców otwartego naboru do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji

9 grudnia 2014 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), będący agendą Unii Europejskiej z siedzibą w Budapeszcie, ogłosił zwycięzców otwartego naboru do kolejnych strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych zwanych jako Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities - KIC).

Zwycięzcą naboru  - w obszarze tematycznym  innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia -   zostało konsorcjum KIC Innolife.  Jego regionalnym partnerem jest Innostar, w skład którego wchodzą: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz firma Ericpol.

KIC Innolife skupia ponad 140 partnerów, którymi są wiodące ośrodki naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe z 14 państw Europy. Wśród uczestników partnerstw znajdują się takie światowe koncerny jak: Roche, Sanofi Aventis, Philips Electronics czy Instytut Karolinska, uniwersytety w Gent, Oxford i Cambridge.

Celem KIC Innolife jest wykorzystanie potencjału wszystkich partnerów w ramach innowacyjnych przedsięwzięć i projektów przede wszystkim z obszaru nauki i edukacji, które w finale mają poprawić jakość życia współczesnego społeczeństwa.

W KIC Innolife działa 6 tzw. centrów doskonałości ulokowanych w Skandynawii, krajach Beneluksu, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Obok nich została powołana sieć regionalnych klastrów „Innostars”, w których podmioty naukowe, akademickie i medyczne współdziałają z biznesem. Projekty prowadzone w ramach KIC Innolife w 25% finansowane są  budżetu EIT, a w 75% z funduszy UE, a wszystkie środki na projekty badawcze i innowacyjne przydzielane są na drodze konkursu. 

Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy - prof. Konrad Rydzyński podkreśla, że decyzja EIT oznacza dla polskich partnerów Innolife wejście do elitarnego grona. Daje też dostęp do olbrzymich pieniędzy, bo szacuje się, że w pierwszej fazie (do 2022 roku) do rozdzielenia będzie około miliarda euro. To naprawdę duże kwoty, ale trzeba umieć po nie sięgnąć – musi być dobry pomysł, dobry sposób na jego przedstawienie, realizację i wdrożenie – zaznacza.

Wybór Instytutu Medycyny Pracy do KICs jest ogromną nobilitacją i jednocześnie stanowi uznanie dla profesjonalnej i wszechstronnej działalności jednostki. Od roku 2000 w Instytucie zrealizowano 108 programów międzynarodowych. 35 projektów finansowanych było w ramach Programów Ramowych UE (10 w ramach 5. PR, 11 w ramach 6 PR, 11 w ramach 7. PR oraz 3 w ramach „Marie Curie Actions”). Złożono też 5 wniosków do programu „Horyzont 2020” – jeden już rozpatrzono pozytywnie (InnoLife), reszta oczekuje na rozstrzygnięcie w najbliższym czasie. W ramach Programów Ramowych UE Instytut MP koordynował 6 projektów, w tym w latach 2005-2012 Sieć Doskonałości ECNIS w zakresie rozpoznawania wpływu uwarunkowań środowiskowych, diety i stylu życia na powstawanie raka. 

Do tej pory Instytut zrealizował 13 projektów w ramach Life Long Learning Programme (w tym 2 koordynacje), 21 projektów w ramach programu Public Health (w tym 2 koordynacje), 5 projektów w ramach Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 1 projekt w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy (wszystkie koordynowane przez stronę polską). Ponadto IMP ma na swoim koncie 33 inne programy (umowy dwustronne, projekty finansowane ze środków PHARE, granty).