JEDNOSTKI NAUKOWE PARTNERAMI, A NIE PODWYKONAWCAMI W POIR

RGIB zwróciła się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pomoc w ustanowieniu zasad umożliwiających szeroki udział polskim jednostkom naukowym w POIR, który jest przewidziany jako główne źródło finansowania badań stosowanych.
Załącznik: pismo do prof. L. Kolarskiej-Bobińskiej, Minister NiSW