MNiSW wniosło uwagi do projektu MF dot. VAT

Podsekretarz Stanu w MNiSW dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz skierowała uwagi do Podsekretarza Stanu w MF Jarosława Nenemana w sprawie sposobu naliczania VAT.
Sekretarz Stanu w MNiSW Marek Ratajczak podziękował instytutom badawczym oraz RGIB za opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Załączniki:

uwagi do MF,

podziękowanie dla RGIB